FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

ścieżka rowerowa

W dzielnicy Tysiąclecie powstaje nowa ścieżka pieszo-rowerowa

Wzdłuż zmodernizowanej linii tramwajowej w alei Armii Krajowej powstaje ścieżka pieszo-rowerowa. Nowa ścieżka powstaje na odcinku od ulicy Kiedrzyńskiej do alei Jana Pawła II.

Grzechy częstochowskich rowerzystów

Rowerzysta – pojęcie ostatnio pejoratywne, nacechowane ideologią. Istota poruszająca się rowerem i nie każda chyba ma świadomość uczestnictwa w ruchu drogowym. Podejmujemy próbę klasyfikacji najczęstszych błędów przezeń popełnianych

Odwiedziliśmy nową drogę rowerową na Mirowie

Niedawno oddano częstochowski odcinek drogi rowerowej Częstochowa – Mstów. Mineralna droga zdaje się ułatwiać podróż poza jezdnią, ale niestety nie służy ona jedynie pieszym i rowerzystom…

Rowerowe połączenie Częstochowy i Mstowa

Przeanalizowaliśmy przebieg połączenia rowerowego na granicy Częstochowy i Mstowa odnosząc się do stanu obecnego w terenie oraz do uwag środowiska rowerowego

Drogi

Częstochowę i Olsztyn połączy ścieżka rowerowa

Dziś w Urzędzie Miasta Częstochowy prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk i wójt Olsztyna Tomasz Kucharski podpisali list intencyjny dotyczący planowanej inwestycji połączenia infrastrukturą rowerową miasto Częstochowę z gminą Olsztyn.