Tagged: ścieżka rowerowa

Pas rowerowy, ul.Sejmowa

Grzechy częstochowskich rowerzystów

Rowerzysta – pojęcie ostatnio pejoratywne, nacechowane ideologią. Istota poruszająca się rowerem i nie każda chyba ma świadomość uczestnictwa w ruchu drogowym. Podejmujemy próbę klasyfikacji najczęstszych błędów przezeń popełnianych

Stoły biwakowe na Mirowie

Odwiedziliśmy nową drogę rowerową na Mirowie

Niedawno oddano częstochowski odcinek drogi rowerowej Częstochowa – Mstów. Mineralna droga zdaje się ułatwiać podróż poza jezdnią, ale niestety nie służy ona jedynie pieszym i rowerzystom…

Częstochowę i Olsztyn połączy ścieżka rowerowa

Częstochowę i Olsztyn połączy ścieżka rowerowa

Dziś w Urzędzie Miasta Częstochowy prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk i wójt Olsztyna Tomasz Kucharski podpisali list intencyjny dotyczący planowanej inwestycji połączenia infrastrukturą rowerową miasto Częstochowę z gminą Olsztyn.