Szukaj

dzisiaj jest 23/05/2024 12:15

Zakończono prace związane z odwodnieniem i rozbudową ulicy Traugutta

Pod koniec grudnia ubiegłego roku zostały zakończone prace związane z odwodnieniem i rozbudową ulicy Traugutta.

Roboty budowlane ruszyły w 2021 roku. Ich zakres był ogromny, bo obejmował budowę – kanalizacji deszczowej (długości ponad 1,5 km) wraz z przyłączami, zbiornika chłonno-odparowującego, drogi gminnej, zjazdów, chodnika, skrzyżowań z ulicami przyległymi, kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, oświetlenia ulicznego, a także przebudowę wodociągu, przyłączy sanitarnych, sieci gazowej wraz z przyłączami, sieci i przyłączy elektroenergetycznych oraz teletechnicznych. Przy okazji inwestycji posadzono 32 drzewa (wiśnie i czereśnie) i dodatkowe trawniki.

Nowa droga ma długość blisko 1,4 km oraz szerokość jezdni 5,5 metra. Chodnik jest szerokości 2 m. Całkowita powierzchnia zbiornika chłonno-odparowującego, który służył będzie odwodnieniu całej okolicy, to blisko 3,9 tys. m.kw.,
Koszt inwestycji to 8 mln 778 tys. zł (z czego dofinansowanie w ramach środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wynoszące ponad 3,5 mln zł).

Inwestycja pozwoli na uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi wzdłuż ulicy Traugutta, a co za tym idzie zapobiegnie zalewaniu okolicznych terenów.

źródło/foto : UM Częstochowy

UDOSTĘPNIJ

Facebook
Twitter
LinkedIn

KOMENTARZE

POLECANE ARTYKUŁY

AUTOR ARTYKUŁU

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Najnowsze komentarze