Szukaj

dzisiaj jest 23/05/2024 10:50

Rozpisano przetarg na budowę mini tężni na Promenadzie Niemena

Urząd Miasta ogłosił przetarg na budowę mini tężni przy Promenadzie Niemena. Przedmiotem zamówienia jest realizacja  zadania pn.: Budowa obiektu małej architektury w postaci – ławek, koszy oraz tężni solankowej wraz z  niezbędnymi instalacjami wodno – kanalizacyjnymi i elektrycznymi, a także budowa oświetlenia i przyłączy wodno – kanalizacyjnych

Zakres robót budowlanych obejmuje:  wykonanie tężni solankowej o konstrukcji drewnianej posadowionej na płycie żelbetowej; przyłącza: wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, instalację wodno – kanalizacyjną oraz instalację solankową; przyłącze elektroenergetyczne, instalację elektryczną oraz oświetlenie tężni; opaskę o nawierzchni tłuczniowej wokół płyty żelbetowej tężni;  montaż ławek oraz koszy na śmieci; nasadzenia krzewów oraz obsianie trawą terenów zielonych; pierwsze napełnienie zbiornika solanką w ilości 5000 l o stężeniu 4-10% posiadającą atest PZH.

Projektowana tężnia wykonana będzie  w postaci konstrukcji drewnianej opartej na płycie fundamentowej. Konstrukcję drewnianą stanowić będzie siedem rzędów słupów (stężonych łatami drewnianymi) opartych na podwalinach żelbetowych zespolonych z płytą fundamentową (lub prętach stalowych z podstawką). Z kolei  dach będzie dwuspadowy pokryty klepką typu pióro – wpust. Jako wypełnienie tężni zastosowano tarninę pozyskaną ze śliwy.

Ogólny schemat działania projektowej tężni solarnej
Idea instalowania tężni solankowych to proces wytwarzania aerozolu solnego bogatego w mikroelementy i pierwiastki istotne dla zdrowia ludzi. W bezpośredniej bliskości tężni na skutek ściekania solanki po tarninie, ruchu powietrza i słońca jest wytwarzany aerozol solny.

Obieg solanki odbywać będzie się  w układzie zamkniętym. Elementami składowymi instalacji będzie pompa ze stali nierdzewnej, sonda do pomiaru stężenia solanki, zbiornik główny na solankę (7000 l), studnia techniczna wyposażona w zawory i wodomierz oraz zasilanie elektrozaworu i pompy z tablicy rozdzielczej zlokalizowanej na terenie inwestycji. W pierwszej fazie napełniony będzie zbiornik solanką naturalną o stężeniu około 4-7 % w ilości około 5000 l. Do zbiornika rurami PE doprowadzona zostanie woda z przyłącza wodociągowego. Z kolei ze zbiornika również rurami PE pompowana będzie solanka do koryt systemowych tężni (pod dachem tężni zostaną zamontowane koryta na solankę).

Oferty można składać do 04.06.2018 godz. 09:30 w Urzędzie  Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa. Inwestycja powstanie w ramach środków z budżetu obywatelskiego.

[mb]

UDOSTĘPNIJ

Facebook
Twitter
LinkedIn

KOMENTARZE

POLECANE ARTYKUŁY

AUTOR ARTYKUŁU

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Najnowsze komentarze