Szukaj

dzisiaj jest 29/05/2024 08:31

MPK zawarło ugodę z NFOŚiGW w sprawie autobusów hybrydowych

foto: Marcin Biś

Sąd Okręgowy w Warszawie zatwierdził ugodę z 31 lipca 2020 roku między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Częstochowie sp. z o.o. Ugoda dotycząca sprawy projektu związanego z autobusowymi hybrydami została uzgodniona w wyniku mediacji prowadzonej przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Ugoda kończy spór o niezrealizowanie przez częstochowskie MPK w zaplanowanej formie przedsięwzięcia opisanego w umowie dotacji pn. „Zakup i dostawa niskoemisyjnych autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej świadczonej przez MPK w Częstochowie”. Projekt  polegał na zakupie i użytkowaniu ze środków na tzw. „zielone inwestycje”, zdobytych w konkursie rozpisanym przez NFOŚiGW, 40 autobusów hybrydowych w ramach świadczenia przez MPK usług transportu publicznego.

Zatwierdzony przez Sąd dokument ugody realizuje kluczowe interesy stron. W szczególności ugoda zobowiązuje MPK Częstochowa do uzyskania efektu ekologicznego w wysokości nie mniejszej niż określona w pierwotnej umowie. Ugoda określa ponadto, że wartość ta ma zostać osiągnięta w terminie możliwym do realizacji z punktu widzenia możliwości rozwoju transportu publicznego w Częstochowie, jak również wzmacnia zabezpieczenie wykonania tego efektu. Wykonanie założeń zawartych w ugodzie jednocześnie zapewni MPK w Częstochowie brak obowiązku zwrotu całości lub części środków finansowych przyznanych w ramach przedmiotowej dotacji.

Ugoda jest korzystniejsza niż prowadzenie sporu prawnego między stronami. Dodatkowo, przewiduje szerokie zrzeczenie się roszczeń MPK w Częstochowie wobec Skarbu Państwa oraz dwóch państwowych osób prawnych. Tym samym, ugoda uchyla ryzyka procesowe i koszty związane z toczeniem sporu sądowego.

Ponadto, Sąd umorzył postępowanie prowadzone z powództwa MPK w Częstochowie przeciwko NFOŚiGW w związku z wypowiedzeniem pierwotnej umowy przez NFOŚiGW z uwagi na jej niewykonanie.

źródło: UM Częstochowy
foto: mb

UDOSTĘPNIJ

Facebook
Twitter
LinkedIn

KOMENTARZE

POLECANE ARTYKUŁY

AUTOR ARTYKUŁU

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Najnowsze komentarze