Szukaj

dzisiaj jest 20/05/2024 17:09

MOPS: JUŻ PONAD 6 TYSIĘCY WNIOSKÓW W SPRAWIE „RODZINA 500+”

Jasne, że 500+
Jasne, że 500+

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie wpłynęło już 6126 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500+”, z czego 3704 to wnioski papierowe, a 2422 złożone drogą elektroniczną.

W ramach programu w Częstochowie powstały ulotki i plakaty informacyjne, by ułatwić klientom wnioskowanie o środki.

Żeby jeszcze bardziej ułatwić procedurę, w częstochowskim MOPS opracowano i wyodrębniono trzy ścieżki postępowania przy składaniu wniosku o świadczenie wychowawcze (A, B oraz C). Jest to autorski pomysł pracowników częstochowskiego MOPS.
Ścieżki są opisane w ulotkach, na plakatach, a także szczegółowo na stronie www.mops.czestochowa.pl

Ścieżki są wyodrębnione kolorystycznie:
A – ścieżka pomarańczowa – dla osób, które wnioskują o świadczenie tylko na drugie i kolejne dziecko (przekraczają określony w ustawie próg dochodowy)
Dwie ścieżki dla osób które wnioskują o świadczenie także na pierwsze dziecko (przy odpowiednim dochodzie określonym w ustawie):
B – ścieżka żółta – dla osób, które wnioskują o świadczenie także na pierwsze dziecko i równocześnie otrzymują już pomoc z funduszu alimentacyjnego lub pobierają zasiłek rodziny
C – ścieżka niebieska – dla osób, które wnioskują o świadczenie także na pierwsze dziecko i jednocześnie nie otrzymują pomocy z funduszu alimentacyjnego lub w postaci zasiłku rodzinnego.

Wniosek jest ten sam, ale dla każdej ścieżki inaczej się go wypełnia. Dlatego MOPS opracował także szczegółowe zasady postępowania przy składaniu wniosków dla każdej ścieżki, jak również zestawienie niezbędnych dokumentów dodatkowych, wraz z instrukcją ich wypełniania – również dla każdej ścieżki osobno.

CO NALEŻY ZROBIĆ, BY ŁATWO ZŁOŻYĆ WNIOSEK ?
Przeczytać informacje i wybrać ścieżkę odpowiadającą sytuacji osoby wnioskującej. Na stronie www.mops.czestochowa.pl są szczegółowe informacje dla każdej ścieżki – należy wybrać prawidłową i postępować zgodnie z jej opisem. Są tam wszystkie niezbędne dokumenty oraz instrukcje. Podobne informacje znajdują się w dwóch punktach obsługujących świadczenie.

Podział na trzy ścieżki ma przede wszystkim ułatwić osobom ubiegającym się o świadczeni wypełnianie niezbędnych dokumentów i zachęcić do wysyłania ich elektronicznie bądź listem poleconym, by jak najbardziej zoptymalizować obsługę świadczenia oraz umożliwić jak największej liczbie osób skorzystanie z wygodnych form dostarczania wniosków, bez niepotrzebnego stania w kolejkach.
Ścieżki A i B nie wymagają potwierdzania dochodów (w ścieżce A nie jest to w ogóle wymagane, natomiast w ścieżce B dokumenty są już w MOPS w związku z pobieraniem zasiłku rodzinnego lub funduszu alimentacyjnego). Dla obu tych ścieżek dokumentacja ma mniej załączników i jest prostsza do wypełnienia to tzw. ścieżki uproszczone. Przede wszystkich wnioskodawców z tych dwóch ścieżek, chcemy zachęcić do wygodnego składania wniosków drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty, chociaż oczywiście także osoby korzystające ze ścieżki C mogą samodzielnie przygotować dokumenty.

Ścieżka tradycyjna, to ścieżka C (dla osób u których wymagane jest zbadanie dochodu). Mimo konieczności dokumentowania dochodu i większej ilości załączników do wypełnienia, nie ma tu konieczności dostarczania wraz z wnioskiem dokumentów z innych instytucji np. potwierdzających dochód. Pracownicy MOPS sami pozyskają niezbędne informacje np. korzystając z systemu Emp@tia. Jedynie w wyjątkowych przypadkach osoba wnioskująca może być wezwana do uzupełnienia dokumentacji. Dla tej ścieżki także opracowano instrukcje wypełniania wniosków i załączników.

W każdym przypadku wniosek będzie można złożyć także drogą tradycyjną – przychodząc osobiście do wyznaczonych punktów.

JAK MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSEK?
a) wysłać listem poleconym
na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, Sekcja ds. Świadczenia Wychowawczego, al. Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa,
z dopiskiem: Wniosek 500+,
b) przez Internet wykorzystując system bankowości elektronicznej lub systemy, w których niezbędny jest kwalifikowany podpis elektroniczny, zaufany profil ePUAP lub profil PUE ZUS, są to:
www.epuap.gov.pl
www.empatia.mpips.gov.pl
www.pue.zus.pl
c) Osobiście – w punktach obsługujących świadczenie:
– al. Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa
– ul. Nowowiejskiego 26, 42-217 Częstochowa

Zachęcamy do odwiedzania i polubienia Naszego profilu na Facebook.

Autor: Marcin Biś

UDOSTĘPNIJ

Facebook
Twitter
LinkedIn

KOMENTARZE

POLECANE ARTYKUŁY

AUTOR ARTYKUŁU

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Najnowsze komentarze