Tagged: rocznica

Częstochowa uczciwa 11. rocznicę śmierci Jana Pawła II

Częstochowa uczciwa 11. rocznicę śmierci Jana Pawła II

Dziś (tj. 02.04.) przypada 11. rocznica śmierci papieża Jana Pawła II. Z tej okazji zastępca prezydenta miasta Ryszard Stefaniak w towarzystwie funkcjonariuszy Straży Miejskiej złożyli kwiaty pod pomnikiem papieża na placu Daszyńskiego.

71. ROCZNICA WYZWOLENIA CZĘSTOCHOWY SPOD OKUPACJI NIEMIECKIEJ

71. ROCZNICA WYZWOLENIA CZĘSTOCHOWY SPOD OKUPACJI NIEMIECKIEJ

71 lat temu (tj. 16-17 Stycznia 1945r) Częstochowa została wyzwolona spod okupacji niemieckiej. Stało się to za sprawą wkroczenia do miasta radzieckich żołnierzy, którzy po dwóch dniach walk pokonali żołnierzy Wermachtu.