FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Drogi

Dwojakie oznaczenie tej samej drogi rowerowej po obu stronach wiaduktu – ul. Jagiellońska

foto: Mateusz Orda
foto: Mateusz Orda

W ostatnim czasie w sposób bezsensowny została oznaczona nowa droga rowerowa wzdłuż DK1 w rejonie ul. Okrzei  Okazuje się, że problem w oznakowaniu szczególnie dróg rowerowych w Częstochowie pozostawia wiele do życzenia.

Tu ciekawostka z wiaduktu na ul. Jagiellońskiej. Identyczne miejsce (po stronie południowej i północnej wiaduktu) a oznaczone w dwojaki sposób.
Dlaczego skoro była budowana w tym samym czasie została oznaczona inaczej? Pytanie pozostanie bez odpowiedzi.

Znajdziesz nas także na Facebook.

Autor: Mateusz Orda