Szukaj

dzisiaj jest 26/05/2024 08:45

Zainicjowano jesienną akcję „Posadźmy drzewo”

Zasadzeniem kilkunastu klonów przy ul. Kanał Kohna, niedaleko Galerii Jurajskiej przedstawiciele częstochowskiego samorządu zainicjowali jesienną akcję „Posadźmy drzewo”. Na działkach miejskich wyznaczono miejsca, w których instytucje, firmy i osoby prywatne mogą sadzić drzewa, po uzgodnieniu z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta.

– Wszystkim nam zależy na tym, żeby zieleni w Częstochowie było jak najwięcej. Dlatego zachęcamy, aby sadzić nowe drzewa – zarówno na własnych działkach, jak i na gruntach miejskich – mówił w czasie wspólnej z Radnymi inauguracji akcji prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk. – Częściej mówi się o sytuacji, gdy jakieś drzewo na terenach miejskich musi zostać wycięte. Oczywiście każdego drzewa – niezależnie od okoliczności – szkoda. Jednak trzeba pamiętać, że tylko w obecnym i minionym roku Miejski Zarząd Dróg i Transportu, w ramach prowadzonych inwestycji, posadził lub jeszcze posadzi do końca roku blisko 2400 drzew i blisko 28 tysięcy krzewów, a Wydział Ochrony Środowiska UM – 1140 drzew i 8 tys. krzewów. Łącznie daje to ponad 3,5 tys. drzew i 36 tys. krzewów w ciągu dwóch ostatnich lat.

Miasto – mimo ograniczonych środków, jakie może z budżetu miasta przeznaczyć na utrzymanie zieleni, rokrocznie stara się dbać o korzystny bilans między liczbą drzew, które trzeba usunąć (z przyczyn zdrowotnych, ze względów bezpieczeństwa, z wiatrołomów lub z uwagi na kolizję z niektórymi miejskimi inwestycjami), a drzewami, które w zamian nasadza. Oczywiście bywają okresy trudne, kiedy drzewa w mieście masowo powali huragan (takie sytuacje miały miejsce w ostatnich latach) lub kiedy zbytnia liberalizacja przepisów doprowadza do nadmiernej wycinki drzew na gruntach prywatnych.

Tym bardziej zasadna wydaje się akcja promocji sadzenia nowych drzewek – zwłaszcza w okresie, w którym rozpoczyna się najlepszy czas dla właściwego wzrostu świeżo posadzonych drzew.

Każde posadzone drzewo będzie mieć pozytywny wpływ na miejską przestrzeń, w której żyjemy. Im więcej ich posadzimy tym większy będzie ten wpływ na jakość powietrza oraz  ograniczenie skutków niekorzystnych zmian klimatu, jakie dotykają nas w coraz większym stopniu.

W czasie inauguracji akcji „Posadźmy drzewo” prezydent miasta, radne i radni posadzili przy Kanale Kohna 13 klonów. Oprócz prezydenta miasta drzewa sadzili przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski, wiceprzewodniczący Łukasz Kot, radne: Barbara Gieroń, Agata Pawłowska i Krystyna Stefańska oraz radni Łukasz Banaś, Michał Lewandowski, Zbigniew Niesmaczny i Tomasz Tyl.

Jak można włączyć się do akcji?

POSADŹMY DRZEWO – SZCZEGÓŁY AKCJI

„Posadźmy drzewo w Częstochowie” to akcja w ramach programu Zielona Częstochowa zachęcająca do zasadzenia własnego drzewka w mieście w odpowiedzi na zmianę klimatu, zagrożenie smogiem oraz liberalizację przepisów ustawy o ochronie przyrody.

Prezentujemy organizacyjne szczegóły uczestnictwa w tej akcji, wraz z zasadami sadzenia drzewek.

Wykaz terenów do obsadzenia

Mniejsze powierzchnie do obsadzenia w celu zwiększenia terenów zieleni wśród zabudowy mieszkaniowej:

1)      ul. Czecha 25 – dz. nr 212/33 obr. 24
2)      aleja Marszałkowska – dz. nr 190/3 (przy ul. Jankowskiego)
3)      aleja Wojska Polskiego (za ekranami, przy MP nr 8) dz. nr 69/4, 68/1 obr. 373
4)      ul. Bardowskiego (w otoczeniu placu zabaw) dz. nr 1/41 obr. 279

Większe powierzchnie do obsadzenia:

1)      ul. Limanowskiego 152 – dz. nr 70/9 obr. 345
2)      bulwary nad Wartą (w okolicy Pomnika Chrystusa) dz. nr 162 obr. 22
3)      ul. Kukuczki przy Lesie Aniołowskim (w otoczeniu parku dla psów) dz. nr 162 obr. 22
4)      ul. Kukuczki (w otoczeniu rozdzielni gazu) dz. nr 5 160/2 obr. 22
5)      Promenada Czesława Niemena – odcinek przy Lesie Aniołowskim dz. nr 171/4 obr. 22
6)      ul. Sojczyńskiego-Warszyca – dz. nr: 166/16, 165/20, 163/19, 162/3, 244/1 obręb 24.

Tereny miejskie do nasadzeń zostały wskazane na załączonych mapkach. Istnieje również możliwość posadzenia drzewa na innym niż wyżej wymienione tereny zieleni miejskiej np. w pobliżu miejsca zamieszkania, po uzyskaniu akceptacji Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta.

Wyznaczanie miejsc do sadzenia drzew

Konkretne miejsca do posadzenia drzewa będą każdorazowo wyznaczane przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, dlatego też o zamiarze przystąpienia do akcji prosimy informować wydział telefonicznie pod numerem tel. 34 3707 419 lub 34 3707 418 lub elektronicznie na adres: osr@czestochowa.um.gov.plaby umożliwić oznaczenie miejsca nasadzeń w terenie.

Drzewa powinny być posadzone w miejscach wskazanych przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Informujemy, żetermin sadzenia drzewek w okresie jesiennym rozpoczyna się w październiku i trwa do ok. 15 listopada, natomiast w okresie wiosennym upływa ok. 15 kwietnia, w zależności od ukształtowania się warunków pogodowych.

Nie dopuszcza się przenoszenia i sadzenia samosiewów wykopanych na naturalnych stanowiskach (lasy, pola porośnięte samosiewami), ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że przesadzone drzewko nie przyjmie się na nowym terenie.

Gatunki drzew zalecane do sadzenia

– Drzewa liściaste: jarząb, klon, dąb, lipa, jesion, grab, buk, brzoza
– Drzewa iglaste: sosna, modrzew.

Sadzonki powinny spełniać wymogi stawiane drzewom sadzonym na terenach zieleni miejskiej, czyli:

– dla drzew liściastych wymagany jest obwód pnia na wysokości 100 cm min. 8 cm
i wysokość 220-250 cm; s
adzonki muszą być wyprodukowane w profesjonalnej szkółce drzew i krzewów oraz sprzedawane z zakrytym systemem korzeniowym (najlepiej w pojemnikach), gdyż jedynie takie gwarantują przyjęcie się drzewka. Sadzonki powinny posiadać koronę złożoną przynajmniej z 5 pędów.

– dla drzew iglastych wymagana jest wysokość min. 100 cm, a drzewka powinny być właściwie rozgałęzione i koniecznie z bryłą korzeniową, która nie może rozpaść się podczas sadzenia (pozostałe uwagi – jak dla drzew liściastych).

Zasady sadzenia drzew

Dołki dla sadzonych drzew winny być o min. 20 cm szersze i głębsze od bryły korzeniowej zakupionych roślin, a następnie wypełnione żyzną ziemią, którą podczas sadzenia należy usunąć z dołka i odłożyć obok niego tak, aby można było w zagłębieniu umieścić bryłę korzeniową drzewa i zasypać pozostałą żyzną ziemią. Ważne jest, aby umieszczone w dołku drzewo znalazło się na odpowiedniej głębokości, to jest by górna powierzchnia bryły korzeniowej znalazła się na poziomie gruntu rodzimego. Drzewa sadzone za płytko lub za głęboko źle rosną i często stopniowo zamierają.

Ziemię wsypaną wokół drzewka należy ugnieść (lekko udeptać), z pozostałej jej części uformować dookoła, w odległości ok. 30 cm od pnia „wałek ziemny”, a następnie podlać roślinę. Pozostaje jeszcze zabezpieczenie drzewka palikiem, przywiązanie pnia do palika w tzw. ósemkę i uporządkowanie otoczenia.

Zachęcamy Państwa do pielęgnacji roślin w kolejnych latach po posadzeniu lub zgłoszenia do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w przypadku braku takiej możliwości.

Lista przykładowych punktów sprzedaży zlokalizowanych w Częstochowie i okolicach, w których można kupić drzewa do nasadzeń: Szkółka Drzew i Krzewów Kulas, Centrum Ogrodnicze „Garten”, Centrum Ogrodnicze Dawid, Tomżyński Szkółka Roślin, EKOBRASS Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych, Gospodarstwo Szkółkarskie „Wróblewscy”.

foto/źródło: UM Częstochowy
[mb]

UDOSTĘPNIJ

Facebook
Twitter
LinkedIn

KOMENTARZE

POLECANE ARTYKUŁY

AUTOR ARTYKUŁU

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Najnowsze komentarze