Szukaj

dzisiaj jest 29/05/2024 07:27

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych podsumował inwestycje zrealizowane w 2020 roku

foto: Mateusz Musiał

Z dużych zadań – ukończenie Promenady Śródmiejskiej i Parku Wodnego, ciąg dalszy robót na Starym Rynku; z mniejszych – cały szereg remontów w szkołach i przedszkolach, kolejne odcinki nowej kanalizacji. To wszystko udało się miejskiemu Wydziałowi Inwestycji i Zamówień Publicznych w poprzednim roku. Wydział realizował też gros zwycięskich zadań BO.

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych (IZ) Urzędu Miasta Częstochowy podsumował swoją pracę za poprzedni, naznaczony niemalże w całości ograniczeniami pandemii rok. Wywołane pandemią kłopoty, jak absencje pracowników czy przeciągające się dostawy sprzętu bądź komponentów, wymuszały na wykonawcach pewne spowolnienie tempa przy części zadań – jak miało to miejsce w przypadku aquaparku czy prac wokół Starego Ratusza. Paradoksalnie jednak, doświadczenia zeszłego roku z niektórymi inwestycjami pomogły uporać się sprawniej niż w zwyczajowych okolicznościach – tak było np. w przypadku remontów w świecących przez znaczną część roku pustkami budynkach szkół.

Wydział IZ swoją pracę wykonywał głównie na bazie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta oraz zeszłorocznego miejskiego budżetu. Jak zawsze inwestycyjny plan roczny był podzielony na kilka obszarów – od kwestii związanych z poprawą warunków socjalno-bytowych częstochowianek i częstochowian, przez tworzenie warunków do uprawiania sportu i rekreacji, poprawę stanu technicznego i użytkowego obiektów publicznych i infrastruktury, po realizowanie ogromnej części zadań budżetu obywatelskiego i inicjatywy lokalnej.

I tak w sferze polepszania warunków socjalno-bytowych, wykonano ponad 1 km bieżący kanalizacji sanitarnej i 27 szt. przyłączy kanalizacyjnych w granicach pasa drogowego. W przetargu wyłoniono wykonawcę budowy budynku wielorodzinnego u zbiegu ulic Syrokomli i Fredry na Rakowie, podpisano umowę, przekazano plac budowy, ruszyły tam prace przygotowawcze.

W ramach rewaloryzacji obiektów i przestrzeni o wartości historycznej i zabytkowej, trwała przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2020 roku wykonano m.in. konstrukcję nadziemnej części planowanego tam budynku z szybem windowym, dachem i szklaną fasadą, a także schody terenowe, fontannę; nad płytą Rynku zamontowano rzeźby Jerzego Kędziory. W przylegającej ulicy Mirowskiej m.in. zbudowano sieci wodociągowe, odwodnienie; wymieniono też nawierzchnię pobliskiej ul. Senatorskiej.

Jeśli chodzi o tworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji, zakończono prace przy budowie Promenady Śródmiejskiej (I etap). Oprócz robót konstrukcyjnych m.in. przy bramie wejściowej, składających się na ten bulwar ścieżkach i placach oraz małej architekturze (leżakach, ławkach), odtworzono także trawniki i nasadzono 44 drzewa.

Zakończyła się budowa Parku Wodnego – czyli nowego obiektu basenowego z częścią saunową i  podziemnym parkingiem. Zamontowano niezbędne wyposażenie obiektu. Otaczający teren został kompleksowo zagospodarowany – także pod względem zieleni i organizacji ruchu – i połączony z istniejącymi basenami otwartymi.

Remont przeszły sale gimnastyczne w Szkole Podstawowej nr 54 i IX Liceum Ogólnokształcącym, a przebudowę – sala gimnastyczna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

Dzięki  „Programowi budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową” przy VII LO pojawiło się boisko wielofunkcyjne – czyli w zasadzie kilka boisk dla różnych dyscyplin (także m.in. tenisa) w obrębie jednego obiektu. Wyposażono je w sprzęt, piłkochwyty, ogrodzono; wykonano też oświetlenie.

Ruszyła przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. Limanowskiego – czyli przyszłego Centrum Piłki Nożnej. Po formalnościach – rozstrzygnięciu przetargu, podpisaniu umowy z wykonawcą, sporządzeniu dokumentacji projektowej i zdobyciu pozwolenia na budowę – wykonano niezbędne rozbiórki i rozpoczęto roboty przy kanalizacji deszczowej, hydrantach oraz m.in. instalacji grzewczej płyty boiska.

W zakresie poprawy stanu obiektów użyteczności publicznej, wymieniono centralne ogrzewanie w miejskich przedszkolach nr 5 i 6. W tym drugim także wyremontowano kanalizację.

Zespołowi Szkół Zawodowych Specjalnych przy ul. Krótkiej przybyła winda osobowa – zatrzymująca się na 6 przystankach – w zewnętrznym szybie. Powstały tam m.in. nowe schody i balustrady; wyremontowano też schody do budynku. W VI LO remont przeszedł dach; w Zespole Szkół ,,Kochanowskiego” – dach i elewacja; z kolei w Szkole Podstawowej nr 29 wymieniono świetlik dachowy.

W Urzędzie Stanu Cywilnego wyremontowano elewację – oczyszczono m.in. stalowe słupy i wymieniono rynny odwodnienia dachu. Odnowiono tam też m.in. miejsca parkingowe i chodniki.

W Bursie Miejskiej przy ul. Legionów przebudowano pomieszczenia przyziemia – m.in. sanitariaty, prysznice, pokoje. Wyremontowano tam pomieszczenia dla potrzeb Rady Dzielnicy Zawodzie wraz z węzłem kuchennym i sanitarnym.

Zakończyła się modernizacja Szkoły Podstawowej nr 47 ul. Przestrzennej. Szkołę rozbudowano o nowy budynek z salą sportową. Przebudowę – z dostosowaniem do wymagań przeciwpożarowych –  przeszedł też Żłobek Miejski przy al. Armii Krajowej. Z kolei w zespołach szkół ,,Kochanowskiego” i ,,Prusa” przebudowano sanitariaty – z wymianą wszystkich instalacji.

W 2020 roku trwała też termomodernizacja trzech szkół podstawowych – nr 41 przy ul. Okólnej, nr 1 przy ul. Księżycowej oraz nr 32 przy ul. Przerwy Tetmajera.

Ruszyła przebudowa – a zarazem rozbudowa – Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego – m.in. wylane zostały już fundamenty pod nowy budynek.

Dla potrzeb Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie rozpoczęto przebudowę budynku przy ul. Jasnogórskiej 34. M.in. pogłębiono już piwnice, wykonano płytę żelbetową pod nową klatkę schodową oraz jej ściany fundamentowe, gotowa jest nowa konstrukcja stropu.

7 budynków placówek oświatowych przeszło remonty dachów, sal gimnastycznych i wymianę centralnego ogrzewania.

Wydział IZ zajmował się też realizacją zadań w ramach inicjatywy lokalnej. Dzięki niej plac zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 30 w Dźbowie rozbudowano o huśtawkę oraz wielofunkcyjny zestaw wspinaczkowy. W tej samej dzielnicy rozbudowano obiekt sportowy przy ul. Kopalnianej, montując piłkochwyty przy boisku piłkarskim, treningowym oraz przy projektowanym boisku typu ,,Orlik”. Zagospodarowano tereny na działce przy ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 1 – utwardzając podłoże ażurowymi płytami, ściółkując korą oraz odtwarzając trawniki – oraz na działce przy ul. Andersena 3 – tam z kolei oprócz utwardzenia i ściółkowania terenu nasadzono blisko 184 sztuki róż okrywowych.

Inicjatywa lokalna zaowocowała też kolejnymi odcinkami kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicy pasa drogowego do posesji w ul. Mazowieckiej i ul. Krynickiej (prawie 94 m bieżących, 1  przyłącze), w ul. Reduty Częstochowskiej (niemal 145 mb, 8 przyłączy), w ul. Warchałowskiego (prawie 170 mb, 5 przyłączy), w drodze bocznej od ul. Przestrzennej (prawie 143 mb, 4 przyłącza), w drodze bocznej od ul. Konwaliowej (bez mała 37 mb, 1 przyłącze), w drodze wewnętrznej bocznej od ul. Gruszowej (prawie 170 mb, 8 przyłączy). Odcinki kanalizacji sanitarnej powstały też przy ul. Kawodrzańskiej (ponad 26 mb), ul. Zuchów (160 mb) i ul. Miętowej (77 mb).

Wydział IZ zajmował się też oczywiście wybranymi do realizacji zadaniami budżetu obywatelskiego. Powstały więc kolejne place zabaw i rekreacji ruchowej: przy ul. Wirażowej, przy ul. Zaciszańskiej (z m.in. stołem do tenisa stołowego i siłownią terenową) oraz przy al. Pokoju. Przy ul. Warszawskiej 142 wykonano nową bieżnię lekkoatletyczną ze skocznią do skoków w dal.

Rozbudowano plac rekreacji przy ul. Kontkiewicza – ciekawostką są oświetlające je lampy zasilane… bateriami słonecznymi, ale są tam też m.in. piramida do wspinaczki ze ślizgiem i kolejka linowa typu ,,tyrolka”. Plac zabaw przy ul. Wypalanki rozbudował się m.in. o tor ,,trump pack” do jazdy na… hulajnodze. Zbudowano też plac zabaw przy ul. Ułańskiej.

Na liście zeszłorocznych zadań BO realizowanych przez Wydział znalazła się też rewitalizacja dwóch boisk hybrydowych MOSiR Raków. Po przeglądzie istniejącego systemu drenażowego oraz nawadniania, położono nową nawierzchnię ze sztucznej trawy na obu boiskach. Zainstalowano też dodatkowy system oświetleniowy na jednym z nich oraz zakupiono wyposażenie sportowe.

Wymianę przeszła nawierzchnia drogi wewnętrznej przy al. Niepodległości. Zmodernizowano ogrodzenie przy SP 21 przy ul. Sabinowskiej. Na Wrzosowiaku zbudowano kompleks sportowy z torem speedrowerowym oraz trawiastym, otoczonym piłkochwytami boiskiem piłkarskim. W 2020 roku rozpoczęto również budowę placu zabaw i rekreacji przy ul. Zdrowej; doposażono też plac zabaw przy ul. Załogi.

Wydział zajmował się też pracą, która – choć poza urzędem niewidoczna – ostatecznie skutkuje możliwością prowadzenia realnych inwestycji w materialnej sferze miasta: przygotowywał od strony formalno-prawnej i dokumentacyjnej zadania inwestycyjne miasta do budżetu na obecny, 2021 rok, a także pod zamierzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. Pozyskiwał też środki pozabudżetowe na miejskie zadania ujęte w zeszłorocznym budżecie – i w latach następnych.

Oczywiście – osobne zadania inwestycyjne, oprócz Wydziału IZ, prowadziły też niektóre inne wydziały Urzędu Miasta, spółki miejskie oraz Miejski Zarząd Dróg i Transportu.

źródło: UM Częstochowy
foto [mm]

UDOSTĘPNIJ

Facebook
Twitter
LinkedIn

KOMENTARZE

POLECANE ARTYKUŁY

AUTOR ARTYKUŁU

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Najnowsze komentarze