Szukaj

dzisiaj jest 15/04/2024 10:08

Współpraca w trójkącie biznes – nauka – samorząd

foto: własne

19 września w Urzędzie Miasta przedstawiciele Exact Systems oraz Politechniki Częstochowskiej podpisali umowę o współpracy, formalizując działania wpisujące się w miejski program Teraz Lepsza Praca.

Podpisanie umowy poprzedziło spotkanie prasowe, w trakcie którego o przedsięwzięciach wspomagających rynek pracy oraz współpracy w trójkącie Biznes-Nauka-Samorząd mówili  prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, wiceprezes Exact Systems Lesław Walaszczyk, dyrektor ds. rozwoju sprzedaży Exact Systems Jacek Opala oraz prof. Maciej Mrowiec – prorektor ds. rozwoju Politechniki Częstochowskiej.

Exacts Systems jest firmą, która robi karierę i rozwija się globalnie, ale zawsze pamięta o Polsce i o Częstochowie. Politechnika to uczelnia, która kształci pod potrzeby rynku pracy i w ramach programu Akademicka Częstochowa współpracuje z częstochowskimi firmami, żeby odpowiadać na potrzeby konkretnych przedsiębiorców – powiedział prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.  – Cieszę się w każdym przypadku, kiedy biznes współpracuje z nauką i są z tego obopólne korzyści: firmy dostają tak wykształconych i przygotowanych ludzi, jakby sobie tego życzyły, a częstochowscy absolwenci mają pewność, że zdobędą dobre miejsca pracy.

– Angażujemy się w wiele lokalnych inicjatyw, jedną z nich jest program stypendialny Exact Future – mówił Jacek Opala, członek zarządu Exact Systems. – Nasi pracownicy i ich dzieci mają możliwość aplikowania w nim o 15-20 tysięcy złotych wsparcia. Dzisiaj chcąc osiągnąć sukces, chcąc zachęcić do współpracy pracownika i utrzymać go w firmie, tego typu działania są potrzebne, więc do końca września trwa nabór w ramach pierwszej edycji naszego programu stypendialnego.
– Poprzez ten program i wysoką punktację dla studentów Politechniki chcemy zachęcić do pozostania i  kształcenia się w Częstochowie. Jesteśmy z Częstochowy, tu się uczyliśmy, tu mieszkamy, chcemy by to miasto rozwijało się jak najlepiej – uzupełniał wiceprezes Lesław Walaszczyk.

– Inicjatywa stypendialna wpisuje się w zwiększenie atrakcyjności studiowania w Politechnice, ale chcemy też, by ze strony biznesu kierowane były do nas jasne wskazówki, w jakim kierunku nasze programy kształcenia powinny być zmieniane – komentował Maciej Mrowiec prorektor Politechniki Częstochowskiej. – Nasza obecna współpraca w ramach wydziałowych rad biznesu wprowadza takie zmiany na bieżąco w programy kształcenia. Trzeba młodych ludzi przekonywać do studiów technicznych i pokazywać im perspektywę, że może się to wiązać z naprawdę atrakcyjną pracą, także tu na miejscu.

Exact Systems – trójkąt współpracy i autorskie projekty  

Propagowanie wiedzy na temat motoryzacji, aktywizacja zawodowa młodych, inspirowanie ich do świadomego związania życia zawodowego z motobranżą to zadanie przedstawicieli biznesu. Na jeszcze lepszym poznaniu potrzeb i oczekiwań lokalnych firm, udoskonaleniu oferty inwestycyjnej oraz zwiększeniu jakości obsługi inwestorów skupiają się władze Miasta Częstochowy. Natomiast pokazanie możliwości, jakie daje praca w sektorze automotive, przybliżenie studentom Politechniki Częstochowskiej praktycznej strony zatrudnienia w motobranży oraz odpowiednie profilowanie kierunków kształcenia możliwe jest dzięki zaangażowaniu uczelni.

Exact Systems to częstochowska firma, która pracuje dla gigantów sektora automotive. Dostarcza elastyczne rozwiązania w zakresie kontroli jakości, wsparcia produkcji i logistyki dla przemysłu motoryzacyjnego i innych branż. Exact Systems sp. z o.o. jest polską firmą, której oferta dostępna jest w 13 krajach: Polsce, Czechach, Niemczech, Słowacji, Turcji, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Węgrzech, Belgii, Holandii, Portugalii, Hiszpanii oraz Chinach. Od 2004 roku zaufanie klientów i prestiż marki buduje, kładąc duży nacisk na jakość świadczonych usług oraz rzetelność i stabilność we współpracy ze swoimi kontrahentami.

Za jej sukcesem stoją autorskie rozwiązania technologiczne m.in. narzędzie do komunikacji B2B Extranet 360, umożliwiające błyskawiczne reagowanie na zachodzące zmiany i zapewnienie najwyższej jakości usług. Spółka wykorzystuje wypracowaną pozycję dla propagowania wiedzy na temat motoryzacji, aktywizacji zawodowej osób zainteresowanych karierą w branży samochodowej oraz inspirowania polskich firm do sięgania po rozwiązania sprawdzone w sektorze automotive.

Flagową inicjatywą edukacyjną jest program „Akademia Jakości”, dzięki któremu już kilka tysięcy kontrolerów jakości podniosło poziom swoich kompetencji zawodowych z zakresu metod i technologii wykorzystywanych w kontroli jakości w zakładach produkcyjnych.

W 2019 roku firma wypuściła też intuicyjną aplikację na smartfony Exact People GO, ułatwiającą wykonawcom usługi poznanie organizacji i dopełnienie wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem, takich jak podpisanie czy przedłużenie umowy, ustalenie swojej dyspozycyjności, sprawdzenie wysokości zarobków czy wypłacenie części wynagrodzenia przed terminem wypłaty.

W lipcu bieżącego roku Exact Systems uruchomiła program stypendialny “Exact Future”. Celem projektu jest wsparcie edukacji uzdolnionych pracowników Grupy Kapitałowej Exact Systems oraz ich dzieci, którzy planują rozpocząć naukę na wyższej uczelni technicznej. Tegoroczni maturzyści mogą ubiegać się o stypendia w wysokości 15 lub 20 tysięcy złotych. W sumie w ciągu trzech lat częstochowska spółka wypłaci ponad 100 stypendiów o łącznej wartości jednego miliona złotych. Nabór do pierwszej edycji trwa do 30 września b.r.

Firma od dłuższego czasu jest partnerem Politechniki Częstochowskiej, przyczyniając się do wzrostu potencjału badawczego uczelni. Uruchomienie programu stypendialnego oraz powołanie przez rektora Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. Inż. Norberta Sczygiola Zespołu ds. Opracowania Perspektywy Rozwoju Politechniki Częstochowskiej do 2030 roku stało się impulsem do zacieśnienia współpracy i wytyczenia wspólnych celów na kolejne lata (we wspominanym zespole uczestniczą też przedstawiciele władz miasta).

Od wielu lat Exact Systems tworzy eksperckie projekty. Jest autorem raportu MotoBarometr, cyklicznego badania nastrojów wśród przedstawicieli zakładów motoryzacyjnych, w którym porusza kwestie produkcji oraz zatrudnienia w branży. Strona projektu to: https://motobarometr.pl/

Od 2021 roku firma jest organizatorem stacjonarnej konferencji. Moto Idea to jedno z najważniejszych spotkań przedstawicieli sektora automotive w Polsce. Przez ponad dekadę swojego istnienia stała się rozpoznawalną platformą integrującą producentów i dostawców oraz obowiązkowym punktem w kalendarzu każdego managera związanego z motobranżą. Wśród partnerów tegorocznej konferencji znalazła się miejska marka Invest In Częstochowa, a patronatem honorowym wydarzenie objął Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Strona konferencji:  https://moto-idea.pl/

W ramach działań na rzecz częstochowskiego sportu Exact Systems jest sponsorem tytularnym siatkarzy Norwida Częstochowa, wspiera też drużynę częstochowskiego Rakowa. 

foto: własne
źródło: UM Częstochowy

UDOSTĘPNIJ

Facebook
Twitter
LinkedIn

KOMENTARZE

POLECANE ARTYKUŁY

AUTOR ARTYKUŁU

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Najnowsze komentarze