Szukaj

dzisiaj jest 29/05/2024 06:30

Trwają prace związane z budową połączenia ul. Korfantego z ul. Bugajską

Trwają prace związane z budową połączenia ul. Korfantego z ul. Bugajską, która lepiej skomunikuje tereny przemysłowe z DK-46. Inwestycja poprawi również  rowerowe połączenie Częstochowy z terenami jurajskimi.

Zadanie „Budowa połączenia drogowego ul. Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie” zakłada budowę drogi (ul. Korfantego) o długości 1,8 km, stanowiącej nowe połączenie z drogą krajową DK-46 (ul. Bugajska). Inwestycja ma usprawnić komunikację terenów inwestycyjnych i zakładów produkcyjnych z drogą krajową oraz z gminami sąsiednimi, a także zwiększyć wygodę przejazdu rowerem między Częstochową a Olsztynem.

Zakres prac obejmuje m.in.:

 • wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych (nasypów i wykopów) wraz ze wzmocnieniem podłoża gruntowego oraz zabezpieczeniem skarp nasypu okrywą z materiałów biodegradowalnych;
 • wykonanie konstrukcji jezdni, poboczy, ciągów pieszo rowerowych, chodników, zatok autobusowych projektowanej drogi oraz przebudowywanych dróg towarzyszących, w tym:
  1) łącznika Korfantego z Bugajską (1810 m) – drogi klasy „Z”, z jezdnią o szerokości 7 m (szerokość pasa ruchu 3,5 m), poboczem o szerokości 1 m, zieleńcem o szerokości 3,5 m, ciągiem pieszo – rowerowym o szerokości 4 m z betonu asfaltowego oraz chodnikiem;
  2) odcinka drogi DK 46 – ul. Bugajskiej (345 m), drogi klasy GP o szer. pasa ruchu 3,5 m;
  3) dwóch łącznic dwupasowych, dwukierunkowych (długości 197 m i 234 m) – jezdnie z opaskami szerokości 8 m, w tym szerokość pasa ruchu 3,5 m;
 • budowę wiaduktu kolejowego na trasie relacji Częstochowa – Kielce zlokalizowanego w ciągu projektowanej drogi; wiadukt o konstrukcji dwuprzęsłowej żelbetowej, długości 29,95 m, szerokość konstrukcji wiaduktu 7,4 m (wykonawca inwestycji zawrze porozumienie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.);
 • budowé wiaduktu drogowego w ciągu projektowanej łącznicy nr 2 nad ścieżką pieszo – rowerową o konstrukcji jednoprzęsłowej żelbetowej; długość obiektu 14,2 m, a szerokość konstrukcji wiaduktu 24 m;
 • budowę przepustu o konstrukcji żelbetowej długości 27 m i szerokości konstrukcji przepustu 1,86 m;
 • budowę półsamoczynnego systemu przejazdowego na nowobudowanym skrzyżowaniu drogi z bocznicą; w skład systemu wchodzą napędy rogatkowe, sygnalizatory drogowe, lokalne stanowisko obsługi z pulpitem nastawczym; przejazd kolejowy z płyt betonowych;
 • wykonanie odcinków kanału deszczowego wraz z zabudową wpustów deszczowych, rowów chłonnych wzdłuż DK oraz projektowanych łącznic, budowa dwóch zbiorników chłonno-odparowujących, przebudowa istniejących zbiorników bezodpływowych;
 • przekładkę istniejącej sieci wodociągowej kolidującej z projektowanymi rozwiązaniami branży drogowej, wykonanie bypassu na istniejącej magistrali wodociągowej, zlokalizowanej w rejonie ul. Bugajskiej
 • przekładkę sieci gazowych wysokiego ciśnienia;
 • budowę oświetlenia ulicznego, przebudowa kabli oświetleniowych
 • przebudowę kanalizacji kablowej, kabli światłowodowych, kabli ziemnych miedzianych
 • budowę kanału technologicznego dł. 2,5 km
 • zamontowanie dwóch wiat przystankowych
 • wykonanie robót wykończeniowych w tym obsianie trawą pasów zieleni
 • nasadzenia drzew i krzewów oraz dwuletnia pielęgnacja pogwarancyjna nasadzeń;
 • wykonanie poziomego i pionowego oznakowania drogi w ramach wprowadzenia docelowej organizacji ruchu oraz montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Miasto uzyskało na realizację inwestycji dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych – w wysokości 30 mln zł.

foto:  własne
źródło: Na podsawie danych MZD Częstochowa

UDOSTĘPNIJ

Facebook
Twitter
LinkedIn

KOMENTARZE

POLECANE ARTYKUŁY

AUTOR ARTYKUŁU

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Najnowsze komentarze