Szukaj

dzisiaj jest 29/05/2024 07:11

Szansa na Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Częstochowie

W Częstochowie może powstać Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Częstochowie. To cel działań władz Uniwersytetu Jana Długosza oraz prezydenta Częstochowy, który przyniósłby korzyści uczelni, miastu, a także pacjentom i studentom kierunku lekarskiego UJD. Intencją jest powstanie jednostki klinicznej na bazie Miejskiego Szpitala Zespolonego, co dałoby możliwość rozwoju jego kadry i zaplecza medycznego.

– We współpracy z uczelnią, która ma potrzeby w zakresie kształcenia studentów Collegium Medicum, chcemy doprowadzić do powstania w Częstochowie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego – deklaruje prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. – To pozwoli rozwinąć działalność leczniczą w mieście, a także zapewnić lepszą opiekę naszym mieszkankom i mieszkańcom. Będą mogli oni liczyć na krótsze kolejki do lekarzy specjalistów oraz szerszą możliwość diagnostyki, dzięki inwestycjom w infrastrukturę i sprzęt medyczny. Wyższy stopień referencyjności zapewni szpitalowi wyższy kontrakt z NFZ, a także możliwość pozyskiwania grantów i innych środków zewnętrznych. Liczę na wsparcie tego projektu przez reprezentantów środowisk naukowych, medycznych, parlamentarzystów i przedstawicieli rządu.

Prezydent złożył władzom Uniwersytetu Jana Długosza propozycję stworzenia szpitala klinicznego w oparciu o Miejski Szpital Zespolony. Odbył już także konsultacje m.in. z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Dariuszem Wieczorkiem, który wyraził przychylne zainteresowanie wspólną już obecnie inicjatywą miasta i częstochowskiej uczelni.
Rozmowy w Ministerstwie Nauki, dotyczące możliwości rozwoju kierunku lekarskiego w Częstochowie w oparciu o szpital kliniczny, odbyły już także władze rektorskie UJD.

– To przyszłość zarówno dla miasta, jak i dla Uniwersytetu, studentów oraz kadry medycznej, bo ma szansę podnieść poziom kształcenia w powiązaniu z badaniami naukowymi. Medycyna rozwija się, kiedy dobre kształcenie idzie w parze z nauką. Szpital przenosi się na wyższy poziom działania, kiedy w całości staje się jednostką kliniczną. Jest to korzystne dla wszystkich, dlatego mam nadzieję, że taki szpital powstanie w Częstochowie jak najszybciej – przekonuje Rektor Uniwersytetu Jana Długosza prof. Anna Wypych-Gawrońska.

Uczelnia kształci na pierwszych dwóch latach kierunku lekarskiego w formie przedklinicznej, natomiast od III roku studenci uczą się także w szpitalach, czyli przy łóżku pacjenta. UJD zamierza więc obecnie tworzyć oddziały kliniczne na podstawie umów zawartych z Miejskim Szpitalem Zespolonym i Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Częstochowie. Następnym celem uczelni kształcącej na kierunkach medycznych są z reguły starania o Uniwersytecki Szpital Kliniczny i taki jest też zamiar władz UJD w odpowiedzi na propozycję prezydenta Częstochowy.

– Powstanie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego byłoby z ogromnym pożytkiem dla lekarzy i całego personelu medycznego. Nie ma dobrego zespołu lekarskiego i dobrej medycyny, jeżeli nie ma współpracy lekarza, fizjoterapeuty i pielęgniarki – mówi prorektor ds. medycznych i nauk o zdrowiu UJD prof. Aleksander Sieroń– Podkreślam, że po utworzenia szpitala klinicznego, nie zamierzamy wymieniać kadry miejskiego szpitala, tylko wesprzeć ją poprzez specjalistów, którzy reprezentują najwyższy poziom w Polsce.

Przykłady innych ośrodków akademickich pokazują, że bardzo istotną sprawą w procesie starań o szpital kliniczny jest dobra współpraca między uczelnią a samorządem.

Częstochowski samorząd wspiera Miejski Szpital Zespolony w różnoraki sposób: poprzez zakupy sprzętu, środki na remonty i modernizacje oddziałów czy wyrównywanie rocznego bilansu finansowego szpitala, wynikającego z niedoszacowania kontraktu z NFZ.
Przypomnijmy także, że miasto zachęca studiujących lekarzy i pielęgniarki do pracy w Miejskim Szpitalu Zespolonym m.in. poprzez fundowanie stypendiów w ramach programu „Częstochowa dla Medyków”, z których mogą korzystać rokrocznie studentki i studenci VI roku kierunków medycznych oraz III i V roku kierunków pielęgniarskich (w przypadku studiów pielęgniarskich stypendium jest dedykowane tylko dla osób z uczelni częstochowskich). W tym roku z programu korzysta 9 stypendystek i stypendystów, a ogólnie brało w nim udział dotychczas 26 osób.

Miasto wspiera też ochronę zdrowia w Częstochowie dzięki prowadzonym programom zdrowotnym i profilaktycznym, z których w ciągu ostatnich kilkunastu lat skorzystało ponad 100 tysięcy częstochowianek i częstochowian.

foto: własne
źródło: UM Częstochowy

UDOSTĘPNIJ

Facebook
Twitter
LinkedIn

KOMENTARZE

POLECANE ARTYKUŁY

AUTOR ARTYKUŁU

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Najnowsze komentarze