Szukaj

dzisiaj jest 20/05/2024 17:36

Sprawdź jak w 1928 roku przebiegała granica Częstochowy

Znak przed wjazdem do Częstochowy
Znak przed wjazdem do Częstochowy

W dniu 14. marca 1928 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów o zmianie granic miasta Częstochowy, w powicie częstochowskim, województwie kieleckim. Poniżej przedstawiamy opis (zachowując oryginalną pisownię) rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. Poz. 388, 389, 390 i 39) z 1928 roku.

Dzięki temu rozporządzeniu do Częstochowy włączono: osadę młynarską Bór-Kazimierzów o obszarze 15 ha 05 a, garbarnię Rotsztajna o obszarze 4 ha 2 a, grunty majątku Błeszno należące do drobnych posiadaczy pod nazwą „Ostatni Grosz” o obszarze 51 ha 50 a, osadę fabryczną Raków, wieś Lisiniec Stary, wieś i kolonię Lisiniec Nowy, folwark Lisiniec, wsie: Kamień, Stradom Stary, Stradom Nowy, osadę fabryczną Stradom, hutę szklaną za Zaciszu o przestrzeni 1 ha 68 a, grunty Zacisze o obszarze 27 ha 12 a, folwarki: Stradom, Kazimierzów, Stradom-Józefów, Stradom Cegielnia, koszary na Stradomiu, farbiarnię Heinigera, osadę pokarczemną Mirów o obszarze 7 ha 81 a.

Po włączeniu ww. miejscowości, osad i gruntów do miasta Częstochowy granica miasta przebiega: po stronie wschodniej poczynając od punktu przecięcia się dotychczasowej granicy miejskiej z drogą wsi Mirów – w kierunku południowym dotychczasową granicą miejską do zetknięcia się z rzeką Wartą i gruntami huty żelaznej Raków, dalej granicą łąk wsi Błeszno do toru kolei wiedeńskiej, następnie granicą między gruntami Błeszno i placami drobnych posiadaczy północnym brzegiem drogi polowej do szosy krakowskiej, wschodnim brzegiem tej szosy na południe do granic gruntów zaserwitutowych wsi Błeszno, następnie skręca za wschód do przecięcia się z granicą pastwisk zwanych „Wrzosowiak” i granicą tych pastwisk na północ do plantu drogi żelaznej Herbsko-Kieleckiej i dalej plantem do przecięcia z ulicą miejską „Bór”. Następnie granica skręca na południe, obejmując osadę młynarską zwaną „Bór-Kazimierzów” i grunty tabelowe włościan wsi Stradom, biegnie granicą południową tych gruntów do szosy Dzbowskiej. Następnie granica skręca na północ szosą do przecięcia się z granicą gruntów huty szklanej, biegła południową granicą tych gruntów w kierunku zachodnim, a później północnym do zetknięcia z gruntami koszar artyleryjskich i gruntów rozparcelowanych z folwarku Stradom-Zacisze. Od tego punktu granica skręca za zachód i biegnie prosto do drogi z Kawodrzy Górnej, skąd w kierunku północnym dochodziła do gruntów miejskich, obejmując folwark Zacisze i farbiarnię Heiningera. Dalej dotychczasową granicą miejską do granicy rozparcelowanych gruntów dawnego folwarku donacyjnego Lisiniec, skręca na zachód do granicy gruntów b. folwarku rządowego „Liszka Górna”, skąd idzie w kierunku północnym granicą tych gruntów i przeciąwszy szosę do Wręczycy po 900 metrach od tej szosy skręca na wschód do szosy Częstochowa – Krzepice – Wieluń i dochodzi do dotychczasowych granic gruntów miejskich przyległych do gruntów rozparcelowanego folwarku Grabówka, gruntów wsi Kiedrzyn i folwarku Wyczerpy do przecięcia się z granicą folwarku Kamień, następnie biegnie dotychczasową granicą miejską do zetknięcia się z gruntami wsi Kamień, dalej zachodnią granicą gruntów tej wsi do zetknięcia się z dawną granica miejską przy byłym państwowym składzie spirytusu na Aniołowie. W dalszym ciągu biegnie dotychczasową granicą miejską do punktu wyjścia przy drodze mirowskiej.

Artykuł możesz komentować na Facebook

Opr. Marcin Biś
Źródło: www.sejm.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Facebook
Twitter
LinkedIn

KOMENTARZE

POLECANE ARTYKUŁY

AUTOR ARTYKUŁU

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Najnowsze komentarze