Szukaj

dzisiaj jest 20/05/2024 16:42

SPRAWDŹ CO MOŻE POWSTAĆ W TWOJEJ DZIELNICY W RAMACH TEGOROCZNEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO [LISTA WNIOSKÓW]

Budżet Obywatelski
Budżet Obywatelski

Zakończyła się weryfikacja wniosków, które zostały złożone przez mieszkańców w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego. W sumie mieszkańcy Częstochowy będą mogli głosować na 456 wniosków, w tym 59 to wnioski ogólnodzielnicowe Na wybrany projekt będzie można głosować od 02.11. do 8.11.

Lista wniosków – zadania ogólnodzielnicowe

Plenerowe lato filmowe
Wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. Okulickiego
Fotele do relaksacji
Przebudowa boisk przy SP29
Linia dowozowa do dworca Stradom
Czasowy/krótkotrwały nadzór nad seniorami
Zajęcia integracyjno-zabawowe dla rodziców z małymi dziećmi w wieku 0-3 lat
„Gildia Society” – Przebudzenie Częstochowy!
„Niewidzialna Tarcza – Bezpieczna Obywatelka w Gminie Częstochowa”
Budowa bezpłatnych miejsc parkingowych przy szpitalu Parkitka
Boisko do piłki plażowej
Campus narządzenie treningowe – Klub Wysokogórski w Częstochowie
Boisko Północ
Kurs pierwszej pomocy dla mieszkańców Częstochowy
Dzień Świadomości Endometriozy
Zakup 2 sztuk rowerów z wyposażenie do patroli medycznych ulic miasta Częstochowy
Zajęcia pozalekcyjne w Sz.P.Nr.26
Warsztaty artystyczne z techniki decoupage
Doposażenie i unowocześnienie biblioteki
Wymiana nawierzchni chodnika po obu stronach ulicy
Częstochowskie ławeczki dla zakochanych
Nowy pojazd dla Ochotniczej Straży Pożarnej Częstochowa – Błeszno
Multimedialne tablice informacyjne na Placu Biegańskiego oraz Promenadzie im. Czesława Niemena
Teatr Nieoczywisty, warsztaty europejskiego tańca dawnego.
Opaski SOS dla częstochowskich seniorów
Miasteczko Ruchu Drogowego przy Szkole Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Rakowska 42 w Częstochowie
Szalet Miejski na Placu Biegańskiego
Budowa pasa do skręcania z ul. Jesiennej w ul. Bohaterów Katynia
Zmiana przejścia dla pieszych strona południowa mostu Monte Cassino
Remont chodnika ul. Skłodowskiej-Curie
Dostosowanie standardu kompleksu sportowego – mini toru żużlowego przy ul. Brzegowej jako obiektu otwartego do celów rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Częstochowy
Budowa szaletu publicznego
Remont i reorganizacja Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej im.dr W.Biegańskiego w Częstochowie
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Częstochowie przy ul. Olsztyńskiej 42
Wodny Plac Zabaw w Parku Lisiniec
Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12, ulica Warszawska 31
Uzupełnienie terenów miejskich o budki lęgowe dla ptaków różnego typu.
Gdzie jest DWORZEC PKP CZĘSTOCHOWA?
Budowa ogólnodostępnego krytego boiska treningowego
Parking dla rowerów przy siedzibie MZDiT
Oświetlenie w „Lasku Aniołowskim”
Przejazd dla rowerzystów z ul. Długiej w ul. Bugajską
Mural historyczny autor Mariusz Szmerdt
MIEJSCA PARKINGOWE wzdłuż ul. Dekabrystów (od Hali Polonia do skweru)
Pełna dokumentacja remontu ulicy Konwaliowej
Kioski internetowe ogólnodostępne (10 szt.) z szybkim i pełnym Internetem całodobowo oraz naprawa starych
Ograniczenie kosztów oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw oświetlenia na oprawy wykonane w technologii LED w obrębie miasta Częstochowa
Zakup średniego hydraulicznego zestawu ratownictwa drogowego dla OSP Kuźnica Marianowa
Przystanek przesiadkowy na placu Biegańskiego – przesunięcie przystanku
Linia autobusowa 10 na ulicy Łódzkiej i nowe przystanki
Boisko ze sztuczną trawą na KS STRADOM
Biletomaty w tramwajach
Budowa szaletów miejskich przy ul. Rolniczej
Zmiana organizacji ruchu na ulicy Szymanowskiego na ruch jednokierunkowy
Naprawa nawierzchni ul. Kusocińskiego (utwardzenie, wyrównanie, udrożnienie przepustów wodnych pod drogą) od ul. Załogi do ul. Korkowej
Podajniki + worki na psie kupy w Alei NMP
KRYTE lodowisko w Częstochowie- ETAP 1: wybór lokalizacji i wykonanie dokumentacji architektoniczno – budowlanej
REMONT CHODNIKA PRZY UL.RYNEK WIELUŃSKI – STRONA PÓŁNOCNA
Nauka Nordic Walking z instruktorem jako forma aktywizacji osób starszych.

Zadania dzielnicowe – Błeszno

Zakup sprzętu ratownictwa technicznego i drogowego dla OSP Brzeziny Wielkie
Podniesienie estetyki otoczenia przy Zespole Szkół nr 2 im. Polskich Noblistów
Lustro drogowe
Utwardzenie ul.Tokarza
Remont chodnika ul.Bugajska
Tablice ogłoszeniowe na osiedlu Bugaj
Festyn sąsiedzki na Błesznie
Plac zabaw dla dzieci + plac rekreacji ruchowej
Kosze na śmieci w dzielnicy Błeszno
Naprawa nawierzchni ul. Kusocińskiego (utwardzenie, wyrównanie, udrożnienie przepustów wodnych pod drogą) od ul. Załogi do ul. Korkowej
Klub Seniora
Remont nawierzchni ul. Długiej na odcinku od ul. Bohaterów Katynia do ul. Konstruktorów
Budowa odcinka chodnika od ul.Różanej do ul.Walcowników
Oczyszczenie rowu melioracyjnego przy ul. Brzezińskiej
Festyn na Błesznie „Strażacy Dzieciom”
Montaż tablic informacyjnych na Błesznie
Lustra drogowe przy niebezpiecznych skrzyżowaniach w dzielnicy Błeszno.
Nordic Walking w Błesznie

Zadania dzielnicowe – Częstochówka – Parkitka

Wykonanie projektu budowlanego przebudowy ul. Gen Sikorskiego
Utworzenie miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Wawrzynowicza
Likwidacja przycisków dla pieszych działających w ramach sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Okulickiego i ul. Łódzkiej
Zakup nowości książkowych do Filii nr 15 Biblioteki Publicznej
Progi spowalniające na ul. Mościckiego
Budowa chodnika wraz z oświetleniem po jednej stronie ulicy Bialskiej na odcinku od ul. Wrocławskiej do Zakopiańskiej
Ustawienie ławek wzdłuż Alei Brzozowej (ul. Bialska) na odcinku od ul. Okulickiego do ul. Kaspra del Bufalo
Remont i zakup wyposażenia dla biblioteki przy ul. Okulickiego 63
Budowa chodnika w rejonie ronda na Rynku Wieluńskim
Wyznaczenie przystanku Parkitka-osiedle w stronę szpitala/Lisińca wraz z budową przejścia dla pieszych
Progi zwalniające w Alei Brzozowej i strefa Tempo 30
Założenie oświetlenia na ul. Bialskiej w Częstochowie
Postawienie wiaty na przystanku autobusowym przy skrzyżowaniu ul. Nowobialskiej z ul. Wrocławską w Częstochowie
Montaż słupków zaporowych przy części chodnika przy ul. Sikorskiego pomiędzy ul. Łódzką i Św. Jana
Rozbudowa terenu z placem zabaw i przygotowanie terenu pod Zieloną Salę Dydaktyczną
Bezpłatne zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców
Wykonanie projektu budowlanego przedłużenia ulicy Obrońców Westerplatte
Usunięcie skutków (połamane i wystające płytki chodnikowe, głębokie zapadliny na chodniku, w których zatrzymuje się woda opadowa) Zniszczeń bezprawnego parkowania samochodów przy południowej stronie ul. Sikorskiego oraz ul. Św. Jana – strona zachodnia
Budowa chodnika na odcinku od ul. Św. Jana do ul. Szajnowicza Iwanowa
Barierki odgradzające przystanek Parkitka-Osiedle
Budowa chodnika po wschodniej stronie ulicy Łódzkiej
Warsztaty decoupage w Filii nr 15 Biblioteki Publicznej w Częstochowie.
Zadania dzielnicowe – Dźbów

Remont łazienki w Miejskim Przedszkolu nr 30
Poprawa nawierzchni ul. Przyjemnej poprzez ułożenie warstwy destruktu asfaltowego;
Zakup sprzętu ochronny dróg oddechowych dla OSP Liszka Dolna
Chodnik wzdłuż ulicy Kopalnianej
Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R1 dla OSP Kuźnica Marianowa (wg standardu KSRG z lipca 2013r)
Plac rekreacji ruchowej
Zakup bramek do rugby, bramek piłkarskich oraz remont trybun na Stadionie Rugby przy ul. Kopalnianej
Remont sal lekcyjnych oraz korytarzy w Gimnazjum nr 21
Siłownia na wolnym powietrzu

Zadania dzielnicowe – Gnaszyn – Kawodrza

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego do posesji przy ul. Festynowej nr 15, 17, 19, 21, 25
Wyremontowanie chodnika
Plac rekreacji ruchowej dla seniorów … i nie tylko
Budowa małej architektury
Budowa oświetlenia fragmentu ulicy Wygodnej w Częstochowie
Wykonanie nawierzchni drogi i doświetlenie ulicy
Położenie nawierzchni asfaltowej w ul. Glebowej w Częstochowie
Modernizacja i zakup wyposażenia oraz umundurowania pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Częstochowa Gnaszyn
Akademia Młodego Strażaka – zajęcia dla dzieci i młodzieży
BUDOWA CHODNIKA NA ULICY CEGIELNIANEJ.
Małe boisko piłkarskie Gnaszyn Kawodrza – przygotowanie boiska do użytkowania po kilkuletnim nieużytkowaniu
Przygotowanie terenu pod imprezy sportowe i inne plenerowe w Gnaszynie Kawodrzy przy ul. Mała Warszawka ( obok przedszkola nr 29 i boiska dawnego Orkana )
Festyn „Powitanie Lata 2016” – majówka w Gnaszynie Kawodrzy
REMONT CHODNIKA PRZY ULICY GŁÓWNEJ
Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Ganszyn Kawodrza
ZESTAW INTERAKTYWNY dla Szkoły Podstawowej nr 46
Uspokojenie ruchu i montaż progów zwalniających na ul. Kolorowej od nr 1- 127.
Utwardzenie parkingu i poszerzenie wjazdu do boisk sportowych przy ulicy Mała Warszawka oraz Przedszkola nr 29
Modernizacja wjazdu do ogólnodostępnego placu zabaw, miejsca aktywności ruchowej oraz Szkoły Podstawowej nr 11 i Gimnazjum nr 11 przy ul.Festynowej 24
Zakup nowości wydawniczych oraz niezbędnego sprzętu dla biblioteki przy ul.Orzechowej 14

Zadania dzielnicowe – Grabówka

Ławki na terenie Szkoły Podstawowej nr 29 w Częstochowie
Ławki przed szkołą
Pracownia terminalowa w Gimnazjum 14
Plac rekreacji ruchowej przy szkole
Plan przebudowy ul. Ikara na odcinku od ul. Radomskiej do ul. Rocha
Budowa przystanków autobusowych na ul. Ikara (na odcinku od ul. Radomskiej do ul. Rocha)

Zadania dzielnicowe – Kiedrzyn

Dofinansowanie w kwocie 134.000,00 złotych zakupu samochodu strażackiego (bojowego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kiedrzyn
Budowa oświetlenia na ulicy Jemiołowej
Zajęcia plastyczne-Arteterapia dla dzieci
Zakup części wyposażenia kuchni Koła Gospodyń Wiejskich w Kiedrzynie.

Zadania dzielnicowe – Lisiniec

Odcinek wodociągu w ul. Sudeckiej
Pojemniki na odpady segregowane w Parku Lisiniec
Montaż progów zwalniających (skrzyżowanie ul. Tatarzańska z ul. Wielkoborską)
Wichrowa (na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Tatrzańskiej) – utwardzenie ulicy frezem asfaltowym
Wykonanie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego i ul. Ostrołęckej
Wykonanie kanału burzowego
Zatoczka do parkowania przy Szkole Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 13 przy ul. Wręczyckiej 111/115
Montaż 20 stojaków rowerowych przy Szkole Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 13
Poszerzenie monitoringu zewnętrznego przy Szkole Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 13
Renowacja kapliczki i uporządkowanie pasa zieleni na zbiegu ulic Wręczyckiej, Łęczyckiej i Wielkoborskiej
Budowa dwutorowej bieżni 60 m i skoczni w dal na boisku Szkoły Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 13 przy ul. Wręczyckiej 111/115
Biblioteka dzielnicowa „Czytajka” w Szkole Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie
„Pstryk w mig – Lisiniec w obiektywie”
REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ UL.ŁOMŻYŃSKIEJ
Remont chodnika ulica Łomżyńska
Budowa oświetlenia w ulicy Kartuskiej
Remont chodnika

Zadanie dzielnicowe – Mirów

Budowa kanalizacji ściekowej na odcinku ulicy Filtrowej od ulicy Komornickiej do ul. Falistej – I etap – wykonanie koncepcji Skanalizowania wnioskowanego obszaru i dokumentacji projektowej
Budowa oświetlenia fragmentu ulicy Skalnej w Częstochowie
Likwidacja dzikich wysypisk śmieci w dzielnicy Mirów
Ustawienie kontenerów na śmieci
Łączymy pokolenia poprzez sport ze Stowarzyszeniem Św. Huberta
Przedłużenia oświetlenia ul.Prędziszów oraz ul.Skalnej na odcinku między ulicami Prędziszów a Hektarową.

Zadania dzielnicowa – Ostatni Grosz

Budowa placu zabaw dla dzieci w wieku od 3-12
Budowa chodnika
Rozbudowa parkingu przy ul. Szczytowej 23
Zakup płyt CD z muzyką rozrywkową do biblioteki muzycznej
Budowa ogólnodostępnego boiska do siatkówki
Ustawienie stojaka rowerowego „U” (zakup i montaż) przy wejściu do wieżowca od strony ul. Szczytowej 23
Malowanie 27 ławek na skwerku położonym wzdłuż ulic: Iglasta i Pusta
Remont nawierzchni łącznika od ulicy Powstańców Śląskich do ulicy Sosnowej wraz z ulicą Sosnową
Remont bramy wejściowej i chodnika prowadzącego do boiska wielofunkcyjnego przy SP 8 od ulicy Szczytowej
Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci w wieku 6 – 10 lat z dzielnicy „Ostatni Grosz”
Zakup płyt i warsztaty i spotkania z muzyką i instrumentami „Świat instrumentów” dla dzieci i dorosłych w Bibliotece Muzycznej
Budowa chodnika przy ul. Bardowskiego
Remont toalet oraz części pomieszczeń w Filii nr 1 Biblioteki Publicznej im. dr W.Biegańskiego w Częstochowie.
„Dolina Krzemowa na Ostatnim Groszu” – mobilna pracownia multimedialna

Zadania dzielnicowe – Podjasnogórska

Plac zabaw dla dzieci
Pływające wysepki (tratwy) dla ptaków wodnych na zbiorniku w podjasnogórkim Parku Staszica.Dwie wysepki umożliwią ptakom Bezpieczne bytowanie i odpoczynek z dala od brzegu, ułatwią spacerowiczom obserwację ptaków
ul.św. Barbary:nasadzenie krzewów róż na trawnikach, montaż ławek
Piłkarzyki na wolnym powietrzu w dzielnicy Podjasnogóska
Plac zabaw dla dzieci i dorosłych w dzielnicy Podjasnogórska

Zadania dzielnicowe – Północ

Boisko wielofunkcyjne dla SP nr 2 i Gimnazjum nr 2
Remont schodów na przystanku tramwajowym przy ul. Baczyńskiego
Budowa Parku Linowego dla dzieci w dzielnicy Pólnoc w lasku Aniołowskim
Montaż kamer monitoringu miejskiego przy ulicy Bacewicz nr 9 i nr 3
Lustra drogowe na ul. Herberta
Nieodpłatne popołudniowe warsztaty plastyczne dla dzieci – projekt dofinansowania zajęć prowadzonych w bibliotece, Filii nr 20 przy ul. Gombrowicza 15
Utworzenie pracowni komuterowej w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego
Autor w bibliotece – projekt sfinansowania spotkania z autorką książek dla dzieci i młodzieży Joanną Olech w Filii nr 20 Biblioteki Publicznej w Częstochowie
Bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet
Remont chodnika przy ul. Pużaka
Zakup i montaż stojaków rowerowych
Dogo Park
Unowocześnienie bazy dydaktycznej o środki audiowizualne w Szkole Podstawowej nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie
Skwer rekreacyjny przy ul. Czecha
Remont toalety i holu w filii nr 10 Biblioteki Publicznej w Częstochowie ul. Michałowskiego
Remont chodnika przy ul. Pużaka
POMÓŻMY POMAGAJĄCYM!- Termomodernizacja budynku przy ulicy Michałowskiego 30 b
Automatyczny monitoring wizyjny na terenie parkingu
Sprzątanie Lasu Aniołowskiego
Bezpłatne zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców
zakup książek do biblioteki
RENOWACJA BOISKA SZKOLNEGO
Czysty Korytarz Północny
Parking przy Kosmowskiej 4
Warsztaty plastyczne z Małgorzatą Filis w Filii nr 10 Biblioteki Publicznej im.dr W.Biegańskiego w Częstochowie.
Piłkarzyki na wolnym powietrzu w dzielnicy Północ
Plac zabaw dla dzieci i dorosłych w dzielnicy Północ
Montaż kamery ul. Kukuczki przystanek MPK i ul. Kukuczki róg Wyzwolenia (2 kamery)
Montaż kamer przy ul.Andersa i ul.Grota Roweckiego, ul.Starzyńskiego-przystanek MPK

Zadania dzielnicowe – Raków

Pojemniki na zanieczyszczenia spowodowane przez psy
Dodatkowy pas do zawracania pod estakadą
Budowa betonowych stołów do tenisa stołowego na placu zabaw zlokalizowanym na skrzyżowaniu ul.Iłłakowiczówny i Ossowskiego
Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną przy Gimnazjum nr 7 w Częstochowie
Budowa ogrodzenia na placu zabaw i rekreacji ruchowej przy skrzyżowaniu ulic Iłłakowiczówny i Ossowskiego
Budowa placu zabaw dla dzieci, budowa mini boiska do koszykówki, placu do ćwiczeń typu street workout oraz plac rekreacji ruchowej dla wszystkich. A także ławeczki do odpoczynku
Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną przy Szkole Podstawowej nr 32 im. Jerzego Dudy – Gracza w Częstochowie
Urządzenie placu zabaw przy zbiegu ul. Łukasińskiego i Rapackiego
Zakup książek oraz poszerzenie oferty Filii Nr 13 Biblioteki Publicznej w Częstochowie o gry planszowe
Remont i modernizacja jezdni i miejsc parkingowych w pasie drogowym ul. Mireckiego w Cz-wie
Zakup i montaż stojaków rowerowych
Remont chodnika przy ogrodzeniu Szkoły Podstawowej nr 32 od strony ul. Próchnika
Umeblowanie biblioteki dla dzieci przy Alei Pokoju i zakup audiobooków
Budowa boiska do piłki siatkowej oraz kortu tenisowego lub boiska do piłki koszykowej między blokami Żarecka 44,54
ogrodzenie wzdłuż linii tramwajowej
Plac zabaw na skwerku przy połączeniu ulic: Aleja Pokoju, Kuncewiczowej i Witkiewicza
Miejsca parkingowe
Budowa boiska do piłki siatkowej i koszykówki między blokami mieszkalnymi przy ul. Żareckiej 44,44a,46a, 54
Ławka na Limanie
SPORT ZAMIAST DOPALACZY – PLAC STREET WORKOUT NA RAKOWIE
remont nawierzchni ul. Limanowskiego – działka nr 70/9
ZAKUP STOŁU DO PING PONGA
Rodzinny festyn na Rakowie
Spotkanie autorskie z Ewą Nowak w Filii nr 7 Biblioteki Publicznej.
Budowa parkingu i zagospodarowanie terenu
Piłkarzyki na wolnym powietrzu w dzielnicy Raków
Plac zabaw dla dzieci i dorosłych w dzielnicy Raków
Rozbudowa bazy treningowej MSP „Raków”

Zadania dzielnicowe – Stare Miasto

Zakup książek i wyposażenia dla biblioteki przy ul. Krakowskiej
Ławki i kosze nad Wartą
Ustawienie choinki na Starym Mieście
Ustawienie lodowiska sezonowego na Starym Rynku
Zakup i montaż 20 stojaków rowerowych dla dzielnicy Stare Miasto
Zwiększenie patroli Straży Miejskiej w dzielnicy Stare Miasto
Remont chodnika przy ul. Koziej w rejonie Miejskiego Przedszkola nr17 i wykonanie brakującego fragmentu chodnika
Renowacja boiska do piłki nożnej przy ulicy Krakowskiej
Organizacja koncertu promująca jeden z krajów Unii Europejskiej
Ukwiecenie ul. Granicznej i Ptasiej – element programu Klimatyczna Graniczna
Wyposażenie biblioteki w Zespole Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie, ul. Krakowska 29
Utworzenie sali komputerowej w Zespole Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie ul. Krakowska 29
PROJEKT BUDOWY PLACU WYPOCZYNKOWO-REKREACYJNEGO DLA DZIECI I DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW DZIELNICY STARE MIASTO
Skwer wypoczynkowo-rekreacyjny z placem zabaw przy ul. Krakowskiej
SUPER PARK REKREACYJNY na styku Warty i Stradomki ze ścieżką zdrowia i stacją naprawy rowerów!
Rozbudowa sieci monitoringu za zewnątrz budynku SP12 w Częstochowie.

Zadania dzielnicowe – Stradom

Montaż progów zwalniających na skrzyżowaniu ulic Kościelnej i Chopina
Park sportu i rekreacji
WYMIANA OGRODZENIA BOISKA SPORTOWEGO KS STRADOM POPRAWA INFRASTRUKTURY I ZAMONTOWANIE TABLICY OGŁOSZEŃ
Naprawa chodnika na ul. Piastowskiej od u. Wazów do ul. Sabinowskiej
Budowa huśtawki na terenie Szkoły Podstawowej nr 21
Budowa chodników i prace wykończeniowe przy boisku wielofunkcyjnym przy Gimnazjum nr 16
Zwiększenie bezpieczeństwa przejazdu rowerzystów przez stronę wschodnią mostu poprzez zainstalowanie barier ochronnych
Klub Mieszkańca dzielnicy Stradom
Piłkarzyki na wolnym powietrzu w dzielnicy Stradom
WYPOSAŻENIE OSP KAWODRZA GÓRNA
Plac zabaw dla dzieci i dorosłych w dzielnicy Stradom
Punkt integracji społecznej w dzielnicy Stradom przy Szkole Podstawowej nr 21 w Częstochowie.

Zadania dzielnicowe – Śródmieście

Remont chodnika na ul. Partyzantów
Remont chodnika przy ul. Jasnogórskiej na odcinku Jasnogórska 38 – ul. Kilińskiego. Obejmuje: remont chodnika i parkingu, renowacja trawnika, uzupełnienia zieleni
zakup i montaż stojaków dla dzielnicy Śródmieście
Wasowskiego 3 – budowa chodnika z kostki brukowej po stronie północnej oraz wschodniej budynku
Rewitalizacja ul. Orzechowskiego od Placu Pocztowego do linii tramwajowej
Wytyczenie ścieżki rowerowej w III Alei NMP
Ustawienie słupków na przejściach dla pieszych
Bezpieczne przejścia na Nowowiejskiego i Śląskiej
Bezpieczne przejścia na Nowowiejskiego i Śląskiej
Ogród Publiczny
Rekuperatory – automaty z nagrodami na psie odchody
Plac zabaw i rekreacji ruchowej dla dzieci w dzielnicy Śródmieście, przy Miejskim Przedszkolu Nr 3.
Zakup książek do Filii nr 9 Biblioteki Publicznej
Zakup wyposażenia i zmiana umeblowania dla biblioteki przy ul. Nowowiejskiego 15.
Spotkanie z historią żydowską w Filii nr 9 Biblioteki Publicznej.
Dwukierunkowy ruch rowerów na ul. Waszyngtona.
Spotkanie autorskie z Wojciechem Widłakiem, Marcinem Pałaszem i Dariuszem Rekoszem w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej
Sala treningowa w IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Częstochowie
Wyposażenie Sali Fitness w IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Zadania dzielnicowe – Trzech Wieszczów

Remont chodnika wzdłuż budynku położonego w Cz-wie przy ul. Dunikowskiego 12-poprzez wymianę płyt lub zastąpienie starych płyt kostką
Monitoring osiedlowy – Os. Trzech Wieszczów
Remont chodnika przy Skwerze Sokołów wraz montażem ławek, koszy na śmieci i nasadzeniem krzewów
Remont jezdni dojazdowej do bloków 10 i12 oraz Przedszkola
Chodniki i parkingi na ul. Filomatów (od ul. 1 Maja do Urzędu Skarbowego)
Stół do tenisa stołowego dla mieszkańców dzielnicy Trzech Wieszczów
Klub Mieszkańca
Warsztaty rękodzieła artystycznego
NAPRAWA DZIURY W DRODZE PRZY ULICY FILOMATÓW 14
Kurs samoobrony dla kobiet
Nauka i propagowanie formy rekreacji Nordic Walking (chodzenie z kijami)
Zumba – zajęcia taneczne dla osób w każdym wieku
Bezpieczne przejście na Sobieskiego
Parkowanie prostopadłe na ul. Skwer Sokołów
GRILLE MUROWANE DLA FILOMATÓW
REMONT CHODNIKA PRZY UL. M. C. SKŁODOWSKIEJ 13/23
Utworzenie miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Skłodowskiej-Curie.
Remont chodnika ul. Skłodowskiej Curie 13/23.
Plac zabaw dla dzieci i dorosłych w dzielnicy Trzech Wieszczów.
Piłkarzyki na wolnym powietrzu w dzielnicy Trzech Wieszczów.
Remont i doposażenie części pomieszczeń w Filii nr 5 Biblioteki Publicznej im dr. W. Biegańskiego w Częstochowie
ŁĄCZNIK ROWEROWY OD UL. HOENE-WROŃSKIEGO DO AL. BOH. MONTE CASSINO

Zadania dzielnicowe – Tysiąclecie

PLAC REKREACJI RUCHOWEJ + PLAC ZABAW DLA DZIECI
Budowa brakującego fragmentu chodnika
Darmowe wi-fi na Promenadzie
Remont chodnika przy ul. Kosmicznej
Budowa odcinka ulicy Wawrzynowicza (zjazd z ul. Łódzkiej)
Modernizacja terenów wokół budynków mieszczących się przy ul. Kiedrzyńskiej 67 i 65
remont chodnika
Remont parkingu i chodnika przy budynkach Okólna 105-113 od strony ul. Szajnowicza-Iwanowa
Remont chodnika na ul. Kiedrzyńskiej
Budowa bieżni i skoczni w dal na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie
Remont budynku i adaptacja na szalet miejski
Remont biblioteki przy ul. Księżycowej 2
Remont chodnika przed szkoła podstawową nr. 42 im Jana Brzechwy w Częstochowie
Remont tarasu- widowni przy boisku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie
Remont drogi dojazdowej i parkingu
Remont sanitariatów w SP 31 Częstochowa – wykonanie dokumentacji technicznej
Organizacja ruchu drogowego – zamontowanie sygnalizacji świetlnej dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Westerplatte z ul. Grochowskiego
Remont chodnika oraz uporządkowanie trawników
Plac zabaw dla dzieci i dorosłych w dzielnicy Tysiąclecia.
Bezpłatne zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców
Poszerzenie chodnika ul. Księżycowa 14
Remont chodnika przy Szkole Podstawowej nr 1, ul. Księżycowa
Dodatkowe patrole policji nocą aby zlikwidować uciążliwy hałas i nocne eskapady motocyklistów
Remont chodnika przy ul. Okólnej
Budowa placu aktywności ruchowej dla społeczności szkolnej II LO im. Romualda Traugutta i mieszkańców dzielnicy
Remont drogi dojazdowej
Piknik dla mieszkańców dzielnicy Tysiąclecia
Zakup i montaż stojaków rowerowych dla Gimnazjum nr 12
Remont chodnika wzdłuż Armii Krajowej (str. wschodnia) od Dekabrystów do Worcela
Spotkanie autorskie z Olgą Rudnicką w Filii nr 8 Biblioteki Publicznej im. dr W. Biegańskiego w Częstochowie
Remont chodnika wzdłuż Armii Krajowej przy blokach Gwiezdna 7 do 15
Pojemniki na śmieci przy ławkach na ul. Księżycowej
FRAGMENT DROGI ROWEROWEJ NA UL. SZAJNOWICZA-IWANOWA
Szalet miejski i zieleń z chodnikami
Naprawa schodów (schody z bloku Gwiezdna 14 na blok Księżycowa 9 i schody z bloku Gwiezdna 10).
Piłkarzyki na wolnym powietrzu w dzielnicy Tysiąclecie
Rewitalizacja placu z boiskiem
Rewitalizacja skweru u zbiegu ul. Armii Krajowej i Dekabrystów
FRAGMENT DROGI ROWEROWEJ NA UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE

Zadania dzielnicowe – Wrzosowiak

Zamontowanie sygnalizacji świetlnej na ul. Jagiellońskiej, na wysokości ul. Kasztanowej
Utworzenie miniparku wraz z placem zabaw i siłownią zewnętrzną
Montaż stacjonarnych urządzeń do smarowania szyn przy torowisku tramwajowym w rejonie skrzyżowania al. 11 Listopada/ul. Orkana
Położenie chodnika w przejściu pomiędzy ul. Olszową i Cisową
Monitoring w przejściu pomiędzy ul. Olszową i Cisową
Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków
SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA
Remont chodników przy ul. Bohaterów Katynia na odcinku od ul. Cisowej do ul. Palmowej
Plac rekreacyjny
Poprawa infrastruktury wokół budynku przy ul. Niepodległości 50 i 48
Budowa placu zabaw z ławeczkami dla seniorów i wyznaczenie miejsc parkingowych przyległych do placu zabaw
MONTAŻ BETONOWEGO STOŁU DO PING PONGA
Budowa 10 nowych miejsc parkingowych przy ul. Adama Bienia
Rekultywacja terenów zielonych
Dofinansowanie biblioteki – filia na ul. Orkana 56a na zakup książek w wysokości 5 tys. zł
Posadzenie drzew i krzewów wzdłuż ul. Orkana od ul. Gajowej do Al.11 listopada.
O PSIA QPA-ustawienie koszy na psie odchody w dzielnicy Wrzosowiak.
LITERACKA MAJÓWKA z biblioteką przy ul. Orkana 56A i zakup nowości wydawniczych.
Posadzenie drzew, krzewów na terenie wzdłuż Lechonia (str. wschodnia) oraz ławek od Wierzbowej do Lechonia.
PASY DLA ROWERÓW NA UL. BOHATERÓW KATYNIA

Zadania dzielnicowe – Wyczerpy – Aniołów

Utworzenie miejscowego parku rekreacyjno-wypoczynkowego
ŁAWECZKI I KOSZE W DZIELNICY WYCZERPY
Zakup i montaż 30 stojaków rowerowych
Park Rekreacji w dzielnicy Rząsawy
PARK OSIEDLOWY
PLAC ZABAW I PARK REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY
„Rozruszajmy Rząsawy ”
„Rozruszajmy Rząsawy ” – stworzenie ogólnodostępnego miejsca do ćwiczeń ruchowych na świeżym powietrzu w dzielnicy Rząsawy
Chodnik wzdłuż ul. Połanieckiej
Budowa placu zabaw dla dzieci i rekreacji ruchowej – Wyczerpy
Dalszy plan zagospodarowania boiska sportowego przy ul. Lourdyjskiej
Spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem w Filii nr 14 Biblioteki Publicznej
Upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród seniorów.
Remont oraz doposażenie Biblioteki Publicznej Filia nr 14.

Zadania dzielnicowe – Zawodzie-Dąbie

Plac zabaw w ogrodzie Miejskiego Przedszkola nr 44 przy ul. Gilowej 23
Wykonanie kanalizacji ściekowej w ul. Bratniej
Zakup książek i wyposażenia dla biblioteki przy ul. Orlik-Rückemana 35/37 w tym „Kącika Przyjaznego Maluchom”
Budowa otwartej siłowni w dzielnicy Zawodzie-Dąbie
Kanalizacja w ulicy Szarej w Częstochowie – pierwszy etap – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Spotkanie autorskie z Katarzyną Zychlą w Filii nr 2 Biblioteki Publicznej
Centrum rekreacji Zawodzie.
Piłkarzyki na wolnym powietrzu w dzielnicy Dąbie
Plac zabaw dla dzieci i dorosłych w dzielnicy Dąbie
Budowa drogi wraz z jej odwodnieniem (działka nr 77/13)-droga wewnętrzna.
Budowa sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Legionów 5 w Częstochowie – I etap – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Polub nasz profil na Facebook-u.

Autor: Marcin Biś

UDOSTĘPNIJ

Facebook
Twitter
LinkedIn

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

POLECANE ARTYKUŁY

AUTOR ARTYKUŁU

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Najnowsze komentarze