Szukaj

dzisiaj jest 23/05/2024 12:05

Senator upomina się o środki na teatr, raków i DK-91

9 stycznia na spotkaniu prasowym senator RP Wojciech Konieczny w obecności prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka przedstawił złożone przez siebie poprawki do ustawy budżetowej państwa. Część z nich dotyczy Częstochowy.

Miasto Częstochowa uchwaliło swój budżet na 2023 r. w połowie grudnia ub.r., natomiast ciągle trwają prace nad budżetem centralnym. Senator Wojciech Konieczny zgłosił do niego trzy poprawki związane z częstochowskimi inwestycjami: teatrem, centrum piłki nożnej na stadionie Rakowa i aleją Wojska Polskiego (DK-91) oraz dwie dotyczące regulacji ogólnopolskich w zakresie  edukacji i służby zdrowia.

– Chcielibyśmy, aby budżet państwa w większym i szerszym stopniu dostrzegał lokalne potrzeby, bo są to potrzeby mieszkanek i mieszkańców naszego miasta. Dlatego dziękuję serdecznie Panu Senatorowi, że po raz kolejny walczy i zabiega o znalezienie środków związanych ze strategicznymi dla miasta zadaniam
i – mówił prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Przy okazji dziękuję tym częstochowskim posłom, którzy zgłaszają wnioski służące rozwojowi naszego miasta i przypominają w Sejmie o samorządowych potrzebach.

– Wiem, że dużo senatorów zgłasza poprawki ze swoich okręgów, więc na pewno będzie tu walka o pieniądze z budżetu państwa. Pytanie, czy wszyscy posłowie z naszego terenu będą głosować w Sejmie za poprawkami dotyczącymi Częstochowy. Mam nadzieję, że tak, bo są to poprawki apolityczne, związane z realnymi problemami miasta, borykającego się z deficytem środków finansowych – komentował senator RP Wojciech Konieczny.

We wnioskach częstochowskiego senatora do projektu budżetu państwa znalazła się propozycja przeznaczenia 50 mln zł na dofinansowanie przebudowy i remontu budynku miejskiego Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Teatr wymaga gruntownego remontu z przystosowaniem obiektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz zabezpieczeniem przeciwpożarowym. Miasto swego czasu otrzymało pozytywną rekomendację dofinansowania tego zadania ze środków unijnych przez władze marszałkowskie, niestety zadanie zostało skreślone z listy tzw. inwestycji kluczowych przez ministerstwo kultury. Senator jako źródło finansowania proponuje zmniejszenie wydatków bieżących Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej.
Sumę bliską 7 mln zł z wydatków bieżących Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Wojciech Konieczny proponuje przenieść na zadanie Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie, czyli II etap przebudowy i rozbudowy obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego. Ta poprawka dotyczy zadania, o którego dofinansowanie miasto  aplikuje w ministerialnym konkursie. Zostało już nawet pod koniec 2021 r. wpisane w ministerialny program wieloletnich inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu, ale środki w jego ramach nie zostały w ubiegłym roku przyznane i trzeba obecnie ponawiać starania. Projekt dotyczy m.in. wykonania nowego podgrzewanego boiska treningowego z zapleczem i wyposażeniem, rozbudowy parterowego budynku klubowego o kolejną kondygnację, poprawy standardu budynków szkoleniowych oraz realizacji zaplecza regeneracyjno-rehabilitacyjnego. Inwestycja w momencie tworzenia kosztorysu była szacowana na 15 mln zł, z czego ponad 6,5 mln zł to wkład własny miasta.
Najwyższa kwotowo poprawka dotycząca Częstochowy zgłoszona przez senatora to 170 mln zł na trwającą przebudowę alei Wojska Polskiego w Częstochowie (DK-91). Pokryciem byłoby zmniejszenie wydatków bieżących centralnych organów administracji rządowej. Zabezpieczenie dodatkowego finansowania zewnętrznego na inwestycję, które koszty drastycznie wzrosły od czasu przyznania określonej puli środków unijnych na jej dofinansowanie, pozwoliłoby miastu przeznaczyć środki na inne zadania, z których musi obecnie rezygnować, obciążone kosztami dużej inwestycji. Łatwiej byłoby także „domknąć” budżet oświaty, wymagający coraz większego dofinansowania ze strony miasta, również w zakresie zadań subwencjonowanych.

W sferze edukacji Wojciech Konieczny zgłosił poprawkę dotyczącą podniesienia kwoty bazowej wynagrodzenia dla nauczycieli do poziomu 4334,3 zł. Kwota bazowa, która jest podstawą do określenia średniego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, w latach 2021-2022 nie była podnoszona i wynosiła 3.537,80 zł.
Zgodnie z ustawą budżetową od stycznia 2023 r. kwotę bazową podniesiono o 12,5% do poziomu 3.981,55 zł, co przekłada się na wzrost wynagrodzenia nauczycieli w wysokości 7,8%. Od nowego roku minimalne zasadnicze wynagrodzenie nauczycieli ma wynosić dla:
• nauczyciela początkującego – 3691 zł (wzrost o 267 zł),
• nauczyciela mianowanego – 3877 zł (wzrost o 280 zł),
• nauczyciela dyplomowanego – 4553 zł (wzrost o 329 zł).
Przyjęty przez Sejm wskaźnik wzrostu wynagrodzenia nauczycieli przy występującej inflacji oznacza spadek płacy realnej. Zgodnie z tym, co proponuje Związek Nauczycielstwa Polskiego, senator wskazuje, że należy zwiększyć kwotę bazową dla nauczycieli do wspomnianej wysokości 4334,3 zł zapewniającej wzrost o 22,5%, co pozwoliłoby na zwiększenie wynagrodzenia nauczycieli o poziom inflacji, tj. o przeszło 17%.

Druga poprawka na poziomie „krajowym” to próba zwiększenia środków na zdrowie publiczne, konkretnie o 320 mln zł z przeznaczeniem na dotację dla Narodowego Funduszu Zdrowia na pokrycie kosztów refundacji dopłat do leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dla osób powyżej 75. roku życia oraz leków dla kobiet w ciąży. Pokrycie tej sumy to propozycja zmniejszenia wydatków bieżących Kancelarii Prezydenta, Krajowego Biura Wyborczego, urzędów naczelnych i centralnych organów administracji rządowej odpowiedzialnych za finanse publiczne i sprawy zagraniczne oraz jednostek wymiaru sprawiedliwości i prokuratury.

foto/źródło: UM Częstochowa

UDOSTĘPNIJ

Facebook
Twitter
LinkedIn

KOMENTARZE

POLECANE ARTYKUŁY

AUTOR ARTYKUŁU

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Najnowsze komentarze