Szukaj

dzisiaj jest 20/05/2024 18:19

,,Rodzinne Relacje na Wakacje” – nowy pomysł na lato w czasie pandemii

foto: UM Częstochowy

,,Rodzinne Relacje na Wakacje” – pod takim hasłem dorośli będą mogli skorzystać m.in. z poradnictwa i zajęć wspierających ich w zmaganiach ze spowodowanymi pandemią trudnościami. Ich dzieci z kolei spędzą czas na półkoloniach. Inicjatywa jest elementem unijnego projektu ,,Częstochowa silna dzielnicami”, realizowanego przez miasto.  Ze wsparcia ma skorzystać ponad 500 dzieci.

Z oczywistych, związanych z pandemią powodów, zbliżające się wakacje dla wielu młodych ludzi będą inne niż w poprzednich latach – tak jak i mijający rok szkolny, egzaminy czy matury. Koronawirus jednak wpłynął mocno na życie przedstawicieli wszystkich pokoleń – a więc całych rodzin. Zarówno same regulacje sanitarne (początkowo bardzo rygorystyczne), jak i zmiany sytuacji życiowej spowodowane pandemią, przełożyły się na kondycję psychiczną wielu ludzi, ich sposób funkcjonowania w społeczeństwie, relacje międzyludzkie – w tym relacje z najbliższymi. Są też rodziny, których sytuacja materialna odczuwalnie pogorszyła się w związku z kryzysem wywołanym przez koronawirusa.

– Kiedy kryzys wywołany przez Covid 19 stał się faktem, wspólnie z odpowiedzialnym za politykę społeczną wiceprezydentem Ryszardem Stefaniakiem zastanawialiśmy się, jak dopasować aktualne miejskie działania i projekty do nowych, realnych potrzeb społecznychmówi prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk – Wtedy właśnie nabrał kształtu pomysł radnego Dariusza Kapinosa, czyli wakacyjna akcja dla rodzin. Sfinansujemy ją m.in. ze środków na te zadania projektu ,,Częstochowa silna dzielnicami”, których nie udało się zrealizować z powodu pandemii.

Nowa inicjatywa, pod nazwą ,,Rodzinne Relacje na Wakacje”, ma być właśnie odpowiedzią miasta – jego samorządu oraz organizacji ,,trzeciego sektora” – na tę nową sytuację. Jednocześnie ma być też atrakcyjnym i pożytecznym pomysłem na spędzenie pewnej części lata w mieście dla dzieci z częstochowskich rodzin.

– Pomysł powstał po długich rozmowach z organizacjami pozarządowymi, ale i rodzicami – wyjaśnia konsultant ds. współpracy samorządu z ,,trzecim sektorem”, jednocześnie przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta, radny Dariusz Kapinos. – Zastanawiałem się jak można by pomóc rodzicom, którzy albo stracili pracę albo podczas pandemii wykorzystali urlopy i trudno im będzie zaopiekować się dziećmi w czasie lata. A perspektywa siedzenia w domu przez kolejne tygodnie nie jest tym, czego chcemy dla najmłodszych częstochowianek i częstochowian w nadchodzące wakacje…

Akcja obejmie więc półkolonie dla dzieci między 7 a 12 rokiem życia oraz zajęcia i rozmaite formy poradnictwa dla ich rodziców. Z półkolonii ma skorzystać w sumie ponad 500 dzieci. To jeden z pierwszych tego rodzaju projektów w kraju, będący odpowiedzią samorządu i jego partnerów na wyzwania w zakresie polityki społecznej pojawiające się w następstwie pandemii.

Aby skorzystać z akcji ,,Rodzinne Relacje na Wakacje” – w ramach ,,Częstochowy silnej dzielnicami” – trzeba być mieszkanką lub mieszkańcem dzielnic Śródmieście, Gnaszyn-Kawodrza, Raków, Mirów, Wyczerpy-Aniołów, Kiedrzyn, Północ, Ostatni Grosz, Podjasnogórska, Dźbów, Grabówka, Lisiniec i Błeszno. Co ważne – mieszkańcy innych części miasta też będą mogli skorzystać z podobnej propozycji, sfinansowanej ze środków Urzędu Miasta i realizowanej przez szkoły. Kandydatki lub kandydaci będący osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w PUP Częstochowa będą zobowiązani dostarczyć zaświadczenie z PUP, potwierdzające ich status. Z kolei osoby pracujące – z wynagrodzeniem nie przekraczającym płacy minimalnej – powinny dostarczyć potwierdzające ten fakt zaświadczenie od pracodawcy. Liczba miejsc dla dzieci na półkoloniach będzie ograniczona. Zgłoszenia będą weryfikowane, a osoby zakwalifikowane zostaną zaproszone na spotkanie, na którym wypełnią deklarację uczestnictwa.

Udział w działaniach akcji jest bezpłatny. W terminach 6-17 lipca i 20-31 lipca odbędą się dwutygodniowe półkolonie dla dzieci 7-12 lat (z wyłączeniem weekendów), w formie zajęć w szkołach na terenie działających w niemal całym mieście Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnej (DOSL). Z kolei na rodziców – jako podstawowych beneficjentów – będą czekać spotkania edukacyjne, integracyjne, czy uczące budowania właściwych, pozytywnych relacji z najbliższymi. Działania będą skoncentrowane na wzmacnianiu potencjału społecznego uczestniczek i uczestników, przeciwdziałaniu przemocy (w tym tej w internecie) oraz alienacji społecznej i zawodowej.

Rodzice (bądź opiekunowie prawni) skorzystają ze specjalistycznego wsparcia (psychologa, terapeuty rodzinnego, pedagoga czy radcy prawnego), spotkań integracyjno-edukacyjnych, a w przypadku ewentualnego zdiagnozowania sytuacji kryzysowej rodzina zostanie objęta wsparciem w postaci psychoterapii indywidualnej czy rodzinnej. W uzasadnionych przypadkach dostępny będzie także psychiatra dziecięcy.

Z kolei celem zajęć dla dzieci będzie regeneracja ich sił fizycznych i psychicznych – po trudnym okresie pandemicznych obostrzeń – połączona z pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem ich uzdolnień i kompetencji społecznych. Pod hasłem „Moja rodzina, mój dom, moje miasto” dzieci będą mogły przyjrzeć się nieco inaczej swojej dzielnicy, jej ciekawszym zakątkom, ich historii, ale także poznają podstawowe zagadnienia związane z miastem i samorządem (jak prawa i obowiązki obywateli czy funkcjonowanie samorządu). Dzieci będą też mogły poznać m.in. właściwe relacje w rodzinie, wzorce postępowania, a oprócz tego czekają na nich – bo to przecież wakacje – zajęcia sportowe, rekreacyjne, wycieczki, gry i zabawy. Planowane są też spotkania z ciekawymi osobami, także takimi mieszkającymi po sąsiedzku…

Z ramienia organizacji pozarządowych akcję będzie koordynować Fundacja dla Rozwoju. Projekt „Częstochowa silna dzielnicami” – którego elementem stanie się teraz akcja ,,Rodzinne Relacje na Wakacje” – koordynowany jest z kolei przez Wydział Polityki Społecznej UM, a realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i organizacje pozarządowe. Ma szeroką formułę – ma przyczynić się do wzrostu aktywności, także zawodowej, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. MOPS prowadzi 7 Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych (DOSL), a organizacje ,,trzeciego sektora” – 6 takich Dzielnicowych Ośrodków. Dodatkowo – ze środków budżetu miasta (tzw. funduszu alkoholowego), na czas nowej, letniej akcji powstanie 5 kolejnych ośrodków w szkołach. Wkrótce rozpocznie się szersza akcja informacyjna związana z naborem rodzin chętnych do uczestnictwa w zajęciach.

foto/źródło: UM Częstochowy

UDOSTĘPNIJ

Facebook
Twitter
LinkedIn

KOMENTARZE

POLECANE ARTYKUŁY

AUTOR ARTYKUŁU

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Najnowsze komentarze