Szukaj

dzisiaj jest 26/05/2024 08:47

REWITALIZACJA STAREGO RYNKU CORAZ BARDZIEJ REALNA

foto: Marcin Biś
foto: Marcin Biś

Częstochowski magistrat ogłosił przetarg na wykonanie ostatecznej koncepcji architektonicznej zagospodarowania i zabudowy Starego Rynku w Częstochowie wraz z odcinkami ulic: Mirowskiej, Senatorskiej i Stary Rynek oraz wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ostatecznej koncepcji architektonicznej zagospodarowania i zabudowy Starego Rynku w Częstochowie wraz z odcinkami ulic: Mirowskiej, Senatorskiej i Stary Rynek oraz wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Podstawą do wykonania przedmiotu zamówienia jest m.in. koncepcja architektoniczno-urbanistyczna opracowana przez autora zwycięskiej pracy wyłonionej w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, w tym plansza konkursowa.

Szklany Pawilon
W marcu ubiegłego roku wybrano projekt rewitalizacji Starego Rynku. Zakłada on m.in. budowę szklanego pawilonu, przez który będziemy mogli oglądać obrys murów zewnętrznych dawnego ratusza. Pawilon posadowiony będzie na żelbetonowym stropie odciążającym relikty murów dawnego ratusza. Niezbędne pomieszczenia zaplecza i sanitariatów zgrupowane zostaną w zamkniętym trzonie pawilonu. W pawilonie znajdować będzie się również kawiarenka ze szklaną podłogą, historyczna podziemna części wystawiennicza, szklana winda oraz toaleta publiczna, w której w skład wchodzić będzie 10 kabin ustępowych (3 męskie, 6 damskich, 1 dla niepełnosprawnych), 5 pisuarów, 7 umywalek (3 męskie, 3 damskie, 1 dla niepełnosprawnych).

Teatr rzeźb
Po rewitalizacji Stary Rynek ma być miejscem spotkań, miejscem na sztukę, okolicznościowe imprezy i wydarzenia plenerowe, koncerty, festyny i targi. Podstawowym elementem uksztaltowania Starego Rynku będą pasy z jasnych prefabrykowanych bloków betonu architektonicznego. W nich zintegrowane zostaną elementy małej architektury takie jak ławy, kosze, oświetlenie, donice z zielenią, pasy wodne z fontannami. Pasy mają tworzyć nieregularną płaskorzeźbę.

Główną atrakcją odnowionego Starego Rynku ma tworzyć „Teatr rzeźb” Jerzego Kędziory. Układ wystawienniczy będzie składał się z trzech grup rzeźbiarskich i trzech obiektów singlowych, które roboczo na dziś możemy określić jako grupa szczudlarzy (3 rzeźby, na skraju pasa wodnego), „za pięć dwunasta” ( 4 rzeźby w okolicy pawilonu nad odkrywką archeologiczną), „Wieża Bablowa” (4 rzeźby w powiązaniu ze starymi drzewami, pasem zieleni i wypiętrzoną posadzką) oraz 3 pojedyncze rzeźb: Wyczekiwany” (tajemniczy gość np. Częstoch) na szlaku ulicy Mirowskiej, „Wypatrujący” (nad wysklepionym przesmykiem), ul. Ptasia, „Obserwator” nad narożem Rynku i ul. Stary Rynek.

Komunikacja
Koncepcja zakłada zorganizowanie jednokierunkowego ruchu w obrębie całej nowoprojektowanej strefy zamieszkania o spowolnionym ruchu w strefie pieszo-jezdnej. Zapewniony zostanie tym samym dojazd do wszystkich wymaganych wejść, dojazdów i dziedzińców. Ruch kołowy ul. Mirowskiej zostanie zredukowany do dwóch pasów ruchu, po jednym w każdym kierunku. Istnieć będzie jeden jednokierunkowy zjazd z ul. Mirowskiej do strefy zamieszkania, oraz jeden jednokierunkowy powrotny wjazd na ulice. Powstaną również całoroczne miejsca postojowe ( w tym dla osób 3 niepełnosprawnych, oraz miejscem przystanku autokaru ) zlokalizowano bezpośrednio przy ul. Mirowskiej, a sezonowe ( fizycznie oddzielone słupkami ) wokół płyty Rynku.
Przewidziano również możliwość wydzielenia pasów rowerowych o przebiegu w dowolnym kierunku.

Całkowity koszt inwestycji to ok. 12,8 mln złotych. Magistrat liczny, że na rewitalizację Starego Rynku uda się pozyskać unijne dofinansowanie z procedury pozakonkursowej Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zachęcamy do odwiedzania i polubienia Naszego profilu na Facebook.

Autor: Marcin Biś
Źródło: UM Częstochowy

UDOSTĘPNIJ

Facebook
Twitter
LinkedIn

KOMENTARZE

POLECANE ARTYKUŁY

AUTOR ARTYKUŁU

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Najnowsze komentarze