Szukaj

dzisiaj jest 15/04/2024 11:32

Przebudowa Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie

W ubiegłym roku została zakończona przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34, przylegającego do siedziby Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie przy ul Jasnogórskiej 36. W ostatnim czasie inwestycję uzupełniono o montaż klimatyzacji.

Obecnie Centrum funkcjonuje głównie na parterze oraz pierwszym piętrze przebudowanego obiektu przy Jasnogórskiej 34, ponieważ większość pomieszczeń w pierwotnej siedzibie przy Jasnogórskiej 36 wymagało generalnego remontu, który jest obecnie wykonywany. Docelowo Centrum będzie realizowało swoją działalność zarówno w budynku, w którym funkcjonowało w poprzednich latach,  jak i na dwóch niższych kondygnacjach świeżo wyremontowanego obiektu przy Jasnogórskiej 34.
W związku z rozległością prac budowlanych – mimo iż nie dotyczyły one bezpośrednio siedziby Centrum, ale części przylegającej – na czas przebudowy placówkę przeniesiono do budynku przy ul. Legionów 50, skąd wróciła na Jasnogórską w październiku ubiegłego roku.

Z satysfakcją można zauważyć, jak bardzo to miejsce zmieniło oblicze – podkreślał prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk podczas odwiedzin przebudowanej placówki. – Zyskaliśmy przyjazne miejsce z konkretnym przeznaczeniem, między innymi dla osób z niepełnosprawnością, którym udzielana jest pomoc w oparciu o indywidualny program terapii, również w ramach opieki wytchnieniowej. Wsparcie, co bardzo ważne, otrzymują także ich opiekunowie.

W piwnicy nowego budynku utworzone zostało zaplecze socjalne dla personelu. Pozostało tam również archiwum. Zlikwidowane zostały niewykorzystywane pomieszczenia techniczne, co pozwoliło na wygospodarowanie miejsca na szyb windowy i rozbudowę o nową klatkę schodową łączącą wszystkie kondygnacje budynku. Część obiektu na parterze została przeznaczona na sale terapii i rehabilitacyjne. Przy salach na parterze przewidziano dwa sanitariaty dla osób niepełnosprawnych, z czego jedno z wanną mobilną. Na pierwszym piętrze została zlokalizowana sala pobytu dziennego osób powyżej 18. roku życia, sala rehabilitacyjna, magazyn i łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W zaprojektowanej nadbudowie, na drugim piętrze, utworzono dwa duże mieszkania chronione, każde przewidziane dla 5 osób.

W ramach zadania zostały wykonane instalacje sanitarne: c.o. wraz z grzejnikami, wentylacja mechaniczna, wodociągowa, kanalizacyjna, instalacje elektryczna i teletechniczna. Zagospodarowano teren wokół budynku wraz z odwodnieniem liniowym i punktowym (schody terenowe, dojazd, chodniki).
Budynek wyposażono także w dodatkowe elementy ułatwiające korzystanie ze wsparcia przez osoby z niepełnosprawnościami – w tym w pętlę indukcyjną, ścieżki dotykowe i tabliczki w języku Braille’a zlokalizowane m.in. na poręczach.

Inwestycja powstała dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Wykonawcą prac była Przemysłówka S.A. Koszt przebudowy to ponad 4,6 mln zł, z czego 2 mln zł to unijne dofinansowanie, a 433 tys. zł środki z budżetu państwa.

Jako uzupełnienie w ramach II etapu zagospodarowania terenu zmodernizowano istniejący plac zabaw. Wyremontowano drogę dojazdową, parking i chodniki, odnowiono również ogrodzenia. Zamontowano elementy małej architektury: huśtawkę dla niepełnosprawnych, karuzelę, ławkę z oparciem, kosz na śmieci, ścieżkę sensoryczną i tzw. wioślarza.

Realizowane form wsparcia przez MOPS
W  budynku przy ul. Jasnogórskiej 34, w ramach działalności Centrum, objęto wieloprofilowym wsparciem w formie pobytu dziennego grupę osób powyżej 18 roku życia, z niepełnosprawnością. W stosunku do każdej osoby prowadzony jest indywidualny program terapii obejmujący zajęcia grupowe oraz indywidualne. W zależności od potrzeb wychowankowie korzystają z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, arteterapii, muzykoterapii, dogoterapii, terapii logopedycznej, zajęć rozwijających i podtrzymujących umiejętności samoobsługowe oraz kompetencje społeczne. Wychowankowie korzystają ze wsparcia psychologa oraz specjalistycznych usług opiekuńczych. Z sal rehabilitacyjnych w budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 korzystają również dzieci i młodzież do 18 r.ż. Odbywają się tam zajęcia rehabilitacyjne z zakresu kinezyterapii oraz masażu. Prowadzony jest Ośrodek Konsultacji i Poradnictwa dla dzieci oraz ich opiekunów, Klub Dziecka i Rodzica „Słoneczko” oraz grupa pobytu dziennego dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Po zakończeniu remontu przy Jasnogórskiej 36 możliwa będzie realizacja pełnej oferty Centrum, w tym m.in. hydroterapii.

foto/źródło: UM Częstochowy

UDOSTĘPNIJ

Facebook
Twitter
LinkedIn

KOMENTARZE

POLECANE ARTYKUŁY

AUTOR ARTYKUŁU

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Najnowsze komentarze