Szukaj

dzisiaj jest 20/05/2024 18:29

Powołano zespół zadaniowy ds. budowy nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka

W celu prawidłowej realizacji projektu inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka” Prezydent Miasta Częstochowy powołał zespół zadaniowy, a na przewodniczącego zespołu wyznaczono  Andrzeja Szewińskiego – Zastępcę Prezydenta.

Zadaniem zespołu jest prowadzenie i nadzorowanie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji, w tym w szczególności: wypracowanie ostatecznej propozycji trasy przyszłej linii tramwajowej; opracowanie projektu montażu finansowego całego zadania inwestycyjnego; przygotowanie materiałów, dokumentów i informacji niezbędnych do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; udział w przygotowaniu inwestycji do współfinansowania ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych, w tym pochodzących z funduszy europejskich oraz w procedurze rozliczania środków; współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym biurami projektowymi, wykonawcami, instytucjami i innymi podmiotami na etapie przygotowania i realizacji Inwestycji; realizacja i nadzorowanie inwestycji w zakresie wynikającym z obowiązków inwestora bezpośredniego; udział w rozliczeniach finansowych Inwestycji.

Do głównych zadań Zespołu należeć będzie:  podejmowanie w trybie przyspieszonym decyzji, opinii, stanowisk i uzgodnień dotyczących całego zadania inwestycyjnego; podejmowanie w trybie przyspieszonym decyzji i ustaleń wiążących wobec jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta, realizujących zadania transportu publicznego oraz infrastruktury sieciowej; podejmowanie w trybie przyspieszonym decyzji i ustaleń wiążących w zakresie generalnych założeń organizacji ruchu, w tym także podczas przebudowy linii tramwajowej; ustalanie i zatwierdzanie w trybie nadzwyczajnym priorytetów oraz zakresu realizacji inwestycji; ocena zgodności planowanego do realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie całej infrastruktury miejskiej, takiej jak np. zaopatrzenie w energię elektryczną oraz zapewnienie obsługi komunikacyjnej poszczególnych rejonów miasta w trakcie realizacji inwestycji.

W skład Zespołu wchodzą: Przewodniczący Zespołu – Andrzej Szewiński  (Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy),  Wiceprzewodniczący Zespołu – Jacek Krawczyk (Radny Miasta Częstochowy); Wiceprzewodniczący Zespołu –  Agata Pawłowska (Radna Miasta Częstochowy) oraz naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta oraz spółki miejskiej.

[mb]

UDOSTĘPNIJ

Facebook
Twitter
LinkedIn

KOMENTARZE

POLECANE ARTYKUŁY

AUTOR ARTYKUŁU

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Najnowsze komentarze