Szukaj

dzisiaj jest 20/05/2024 17:57

Pomimo pandemii Urząd Miasta prowadził intensywną korespondencję z interesantami

Urząd Miasta Częstochowy
foto: Marcin Biś

Urząd Miasta Częstochowy od połowy marca do połowy czerwca wysłał ok. 52 tysiąca pism, a przyjął w tym czasie ponad 18 tysięcy. Mimo związanych z epidemią ograniczeń w bezpośredniej obsłudze interesantów tylko Wydział Spraw Obywatelskich załatwił 10,6 tys. spraw w maju i już 12,3 tys. przez dwa tygodnie czerwca.

Statystyki pokazują, że Urząd Miasta – od czasu wprowadzenia ograniczeń związanych z zagrożeniem koronawirusem – prowadził intensywną korespondencję z interesantami. Bardzo wiele spraw oczywiście było też konsultowanych w takiej sytuacji drogą telefoniczną. Oficjalnej korespondencji przychodzącej – zarejestrowanej w kancelarii, było w tym okresie nieco mniej niż w „normalnych” czasach, zwiększyła się natomiast liczba telefonów i e-maili z pytaniami kierowanych bezpośrednio do urzędników załatwiających daną sprawę. Połączeń telefonicznych odebranych tylko na telefonach stacjonarnych Urzędu Miasta zanotowano w tym okresie ok. 100 tysięcy.

Wydział Spraw Obywatelskich UM załatwiał w maju 6,4 tysiąca spraw związanych z komunikacją (dowody rejestracyjne, prawa jazdy), a do połowy czerwca tych spraw było w tym zakresie jest już 4,7 tysiąca. Jeżeli chodzi o dowody osobiste w maju załatwiono 968 spraw tej kategorii, a do połowy czerwca już 980. W zakresie ewidencji ludności w maju procedowanych było 1,2 tys. spraw, a przez dwa tygodnie czerwca – już 913. Wydział zajmował się też załatwianiem ponad 2,3 tys. spraw związanych ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi w maju i ponad 5,4 tys. – do połowy czerwca.

Urząd Stanu Cywilnego w maju wydał 513 aktów stanu cywilnego, w tym 172 akty urodzenia, 314 aktów zgony i 25 aktów małżeństwa. Przygotował też ponad 2,5 tys. odpisów, a 1,5 tys. zmigrował z wersji papierowej do systemu elektronicznego. W czerwcu do połowy miesiąca  USC przygotował 276 aktów stanu cywilnego, w tym: 88 – urodzenia, 153 – zgonu, 35 – małżeństwa. Zrobił też 1,5 tys. odpisów i wykonał 1,4 tys. migracji do systemu.

Wydział Podatków o Opłat UM w zakresie przyjętych deklaracji, wydanych zaświadczeń i rozstrzygnięć administracyjnych prowadził w maju 3,9 tysiąca spraw, a do połowy czerwca 2,1 tys.. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – w maju miał ponad 1,3 tys. spraw, w czerwcu – do połowy miesiąca – 630. Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych UM w maju obsługiwało ponad 1,2 tys. spraw, a 600 – do połowy czerwca.

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta w maju przyjął do prowadzenia ok. 1000 spraw interesantów, a do 16 czerwca – 600. Wydał w maju m.in. 137 decyzji o pozwoleniu na budowę, 72 decyzje o warunkach zabudowy i 15 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W czerwcu – do połowy miesiąca m.in. 86 decyzji o pozwoleniu na budowę, 31 decyzji o warunkach zabudowy i 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydział przez ostatnie półtora miesiąca przyjął też m.in. 76 zgłoszeń robót i 243 wnioski o wydanie dziennika budowy.

Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego w ramach swoich zadań kontynuował m.in. wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. W maju wydano 2740 takich zaświadczeń, a do połowu czerwca – 1862.

Te przykładowe statystyki z zakresu działania Urzędu Miasta nie obejmują wszystkich wydziałów i jednostek UM. Dowodzą one, że niezbędne ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu związane ze stanem epidemii, choć uciążliwe z powodu czasowego zminimalizowania zakresu bezpośrednich kontaktów na linii interesant-urzędnik, nie przerwały pracy częstochowskiego magistratu. Przyjęte na czas epidemii rozwiązania organizacyjne pozwoliły na zachowanie w miarę sprawnego – biorąc pod uwagę okoliczności – funkcjonowania administracji samorządowej w Częstochowie.

Warto dodać, że w okresie epidemicznych obostrzeń i daleko idących ograniczeń w bezpośredniej obsłudze interesantów na przestojowym znajdowało się ok. 150 urzędników częstochowskiego magistratu.

źródło: UM Częstochowy

UDOSTĘPNIJ

Facebook
Twitter
LinkedIn

KOMENTARZE

POLECANE ARTYKUŁY

AUTOR ARTYKUŁU

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Najnowsze komentarze