Szukaj

dzisiaj jest 23/05/2024 11:25

Pieniądze na ekologiczne rozwiązania

Do końca marca br. można składać wnioski o udzielenie miejskiej dotacji na zainstalowanie fotowoltaiki, modernizację systemów grzewczych oraz usuwanie wyrobów budowlanych zawierających azbest.  Dzisiaj weszły w życie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie realizowanych przez osoby fizyczne zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska.

Dofinansowanie będzie przysługiwać na inwestycje planowane do realizacji po dacie podpisania umów dotacji, jednak nie później niż do 20 września 2022 roku.
W przypadku likwidacji kotła opalanego węglem i zastąpieniu go ekologicznym źródłem ciepła tj. podłączeniem do sieci ciepłowniczej, ogrzewaniem elektrycznym, kotłem gazowym, kotłem olejowym bądź pompą ciepła – dofinansowanie wyniesie do 70% kosztów netto zakup nowego źródła ciepła (bez kosztów projektu, montażu oraz dodatkowych materiałów) lub wykonania przyłącza do węzła cieplnego wraz z węzłem, jednak nie więcej niż 5 tys. zł.

Dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych wyniesie do 50% poniesionych kosztów netto, jednak nie więcej niż 5 tys. zł.

W przypadku usuwania azbestu z nieruchomości dofinansowywane będą koszty demontażu płyt azbestowo-cementowych (płaskich i falistych) z dachu bądź elewacji, ich zabezpieczenia, załadunku, transportu oraz unieszkodliwienia na uprawnionym składowisku. Kwota dotacji wyniesie do 60% kosztów netto poniesionych przez wnioskodawcę – nie więcej niż 4 tys. zł. Jeśli na nieruchomości zalegają odpady azbestowe zdemontowane na niej przed 1 stycznia 2021 r., to można ubiegać się o dotację na transport i unieszkodliwienia tych odpadów. Dofinansowanie wyniesie do 50% kosztów usługi, jednak nie więcej niż 1 tys. zł.

Termin składania wniosków na ww. dotacje upływa z dniem 31 marca 2022 r. Decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Miasta Częstochowy.

foto/źródło: UM Częstochowy

UDOSTĘPNIJ

Facebook
Twitter
LinkedIn

KOMENTARZE

POLECANE ARTYKUŁY

AUTOR ARTYKUŁU

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Najnowsze komentarze