Szukaj

dzisiaj jest 29/05/2024 07:59

Od poniedziałku powróci w stacjonarnej formie pomoc prawna

foto: UM Częstochowy

W związku z łagodzeniem kolejnych obostrzeń, od najbliższego poniedziałku 20 lipca powróci – w stacjonarnej formie – nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w wybranych punktach na terenie miasta. Obowiązywać jednak będą określone zasady bezpieczeństwa.

Udzielanie NPP lub NPO odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem: 34 37-07-201.

Warunki udzielania pomocy, zgodne z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego:
1.Na poradę w punkcie NPP lub NPO może zgłosić się wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną. W lokalu nie mogą przebywać osoby:
– które są chore,
– przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych,
– sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
2. W pomieszczeniu, w którym ma miejsce świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie mogą przebywać osoby postronne, inne niż te, które stawiły się w celu uzyskania pomocy.
3. Do punktu, w którym świadczona jest pomoc, mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
4. W budynku, w którym ulokowany jest punkt należy przestrzegać dystansu społecznego, wynoszącego przynajmniej 2 metry od drugiej osoby.
5. Przed wejściem do punktu wszystkie osoby powinny zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki.
6. Osoby wchodzące do punktu mogą mieć mierzoną temperaturę za ich zgodą.
7. Do punktu nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy.
8. Każda osoba, o ile to możliwe, korzysta z własnych, niezbędnych jej przyborów/przedmiotów (długopisy, notatniki itp.).

Jednocześnie nadal będzie istniała możliwość uzyskania porady przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość. W tym przypadku zgłoszeń dokonuje się elektronicznie. Należy pobrać i wypełnić wniosek zgłoszenia porady na odległość wraz z oświadczeniem, zamieszczony na stronie BIP Urzędu Miasta Częstochowy w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna oraz wskazać środek porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail). Skan lub zdjęcie podpisanego dokumentu należy przesłać na adres e-mail: npp@czestochowa.pl. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie zostanie odesłana informacja o terminie porady.

foto/źródło: UM Częstochowy

UDOSTĘPNIJ

Facebook
Twitter
LinkedIn

KOMENTARZE

POLECANE ARTYKUŁY

AUTOR ARTYKUŁU

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Najnowsze komentarze