Szukaj

dzisiaj jest 20/05/2024 17:50

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie ogłosił przetarg na przebudowę ul. Oficerskiej na odcinku od ul. Skrzetuskiego do ul. Łączności

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie ogłosił właśnie przetarg na przebudowę ul. Oficerskiej na odcinku od ul. Skrzetuskiego do ul. Łączności.

Planowana inwestycja dotyczy przebudowy ulicy Oficerskiej na odcinku od ul. Skrzetuskiego do ul. Łączności w Częstochowie oraz w ramach tego zadania budowa brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Oficerskiej.

Zakres zadania obejmuje między innymi część drogową oraz roboty związane z likwidacją rowów przydrożnych i budową wpustów deszczowych wraz z przyłączami do istniejącej kanalizacji deszczowej, a także budowę 9 sztuk brakujących przyłączy kanału sanitarnego.

Przebudowa będzie polegać na podniesieniu nośności konstrukcji jezdni w istniejącym pasie drogowym wraz z przebudową jezdni zostanie uregulowane również odwodnienie drogi polegające na podłączeniu wpustów deszczowych do istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej wzdłuż ul. Oficerskiej.

Uzbrojenie sanitarne będzie odbierać ścieki bytowo-gospodarcze z przyległych do ulic posesji i odprowadzenie ich do istniejącej kanalizacji miejskiej.

Po zakończeniu prac budowlanych teren przylegający do inwestycji zostanie odtworzony i uporządkowany

Oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy https://portal.smartpzp.pl/mzd do 04 kwietnia 2023 r. do godziny 10:30. Otwarcie ofert nastąpi 04 kwietnia  o godzinie 11:00 za pośrednictwem Platformy. Więcej informacji na stronie:  https://portal.smartpzp.pl/mzd/public/postepowanie?postepowanie=43752506

UDOSTĘPNIJ

Facebook
Twitter
LinkedIn

KOMENTARZE

POLECANE ARTYKUŁY

AUTOR ARTYKUŁU

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Najnowsze komentarze