Szukaj

dzisiaj jest 20/05/2024 17:01

Miejska przestrzeń będzie bardziej przyjazna dla osób niepełnosprawnych

O standardy uwzględniające szczególne potrzeby osób niepełnosprawnych opierać się będą wkrótce wszystkie projekty i inwestycje realizowane przez jednostki samorządowe w Częstochowie. Do końca wakacji potrwają konsultacje, których celem będzie zgłaszanie uwag i opinii do wytycznych opracowanych w Miejskim Zarządzie Dróg i Transportu. 

W rozmaitych działaniach zgodnych z ideą programu ,,Kierunek przyjazna Częstochowa” miasto zabiega o poprawę jakości życia różnych grup mieszkanek i mieszkańców. Uwzględnia zwłaszcza potrzeby tych, którzy z różnych przyczyn – okresowo lub  trwale – nie mogą cieszyć się pełnym komfortem życia. Samorząd jest szczególnie świadomy potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Rozeznanie w ich sytuacji pomaga uzyskać m.in. współpraca z sektorem pozarządowym, działania pełnomocniczki Prezydenta Miasta Częstochowy do spraw Osób Niepełnosprawnych oraz społecznego rzecznika osób z niepełnosprawnościami. Gromadzona wiedza o oczekiwaniach tej grupy inspiruje samorząd do przekształcania zgodnie z ich potrzebami miejskiej przestrzeni – ciągów komunikacyjnych, dróg, urzędów, instytucji samorządowych czy szkół.

Teraz przyszedł czas, aby te działania oprzeć na standardach wskazanych w opracowaniu  przygotowanym m.in. z inicjatywy społecznego rzecznika osób z niepełnosprawnościami Tomasza Tyla przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu.

Nowe standardy wprowadzone będą w drodze zarządzenia – w ten sposób staną się lokalnym prawem. Projektując nowe inwestycje, trzeba się będzie do nich stosować – zapowiada prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk– Liczymy, że dzięki stosowaniu tych norm Częstochowa będzie miała bardziej przyjazną i bezpieczną przestrzeń dla osób z niepełnosprawnościami. 

Dzięki wdrożeniu wytycznych przestrzeń publiczna ma być jeszcze bardziej otwarta i komfortowa dla tych, które ze względu na różne ograniczenia mogą mieć trudności ze swobodnym poruszaniem się. Chodzi nie tylko o osoby na wózkach, ale też niewidome, słabowidzące czy niedosłyszące, a także o osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby o bardzo niskim lub bardzo wysokim wzroście, ludzi z nadwagą, z urazami kończyn, a nawet o tych, które przemieszczają się z dużym bagażem…

Dlatego właśnie MZDiT przygotowało opracowanie, które precyzyjnie określa, w jaki sposób projektować przestrzeń tak, by w maksymalny sposób zwiększyć jej użyteczność dla wszystkich.

Projekt zarządzenia jest już przygotowany. Załącznikiem do niego będą ,,Wytyczne do projektowania przestrzeni publicznej w celu likwidacji barier architektonicznych”. Obejmują łącznie dwanaście obszarów, w których można napotkać ograniczenia – począwszy od pokryw studzienek kanalizacyjnych, przez poręcze, po parkingi, przejścia dla pieszych, przystanki tramwajowe i autobusowe czy organizację przestrzeni komunikacyjnej. Wytyczne będą dotyczyć działań, prac i zadań wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, miejskich jednostek, instytucji i podmiotów działających na ich zlecenie. Podczas projektowania i realizacji inwestycji związanych z przestrzenią publiczną wszystkie te podmioty będą musiały brać je pod uwagę.

– Jednym z przykładów są pasy dotykowe dla osób niedowidzących lub niewidomych wzdłuż przystanków komunikacji miejskiej – autobusowych i tramwajowych. Do tej pory nie ma ustawowego obowiązku stosowania takich rozwiązań, ale w Częstochowie – w ramach przyjętych standardów – chcemy to projektować i realizować– mówi Tomasz Tyl.

Nad poprawną realizacją założeń będzie czuwał MZDiT – jako jednostka zajmująca się rozwiązaniami komunikacyjno-drogowymi. Wdrażanie zapisów będzie też monitorowane przez społecznego rzecznika osób z niepełnosprawnościami.

Podpisanie prezydenckiego zarządzenia poprzedzą też otwarte konsultacje – instytucje, organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami, a także osoby prywatne będą mogły zgłaszać swoje sugestie, uwagi i opinie MZDiT bądź społecznemu rzecznikowi.

Starania o komfort życia mieszkanek i mieszkańców z rozmaitymi ograniczeniami procentują. W ubiegłym roku niezależny audytor – Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Bona Fides” – prowadził w Częstochowie monitoring dostępności usług samorządowych dla osób z niepełnosprawnościami w aż 24 różnych obszarach. Badanie to wykazało, że miasto stosuje wiele dobrych praktyk ukierunkowanych na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Do przyjęcia podobnej postawy samorząd zachęca też swoich partnerów spoza sfery administracji publicznej. Jeśli firmy, obiekty handlowe czy lokale gastronomiczne działają zgodnie z tego rodzaju filozofią, mogą liczyć np. na certyfikat ,,Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością”.

foto/źródło: UM Częstochowy

UDOSTĘPNIJ

Facebook
Twitter
LinkedIn

KOMENTARZE

POLECANE ARTYKUŁY

AUTOR ARTYKUŁU

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Najnowsze komentarze