Szukaj

dzisiaj jest 29/05/2024 07:09

Już jutro rusza III edycja budżetu obywatelskiego

lOd jutra (03.06.) do 1 sierpnia mieszkańcy Częstochowy mogą zgłaszać propozycje zadań do realizacji w ramach III edycji budżetu obywatelskiego. W tym roku częstochowianie zdecydują na co wydać 6 661 679 zł, w tym: na zadania ogólnomiejskie: 1 665 420 zł oraz na zadania dzielnicowe: 4 996 259 zł.

W tym roku zrealizowanych zostanie aż 120 zadań, które zostały wybrane w ramach ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Dzięki temu powstaną kolejne place zabaw, siłownie plenerowe, nowe boiska, czy skwery.

Na realizację zadań w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego przeznaczono 6 661 679 zł, w tym na zadania o charakterze ogólnomiejskim 1 665 420 zł oraz 4 996 259 zł, na zadania o charakterze dzielnicowym.

Bez tytułu
Podział środków na zadania dzielnicowe

Propozycje zadań można zgłaszać na 2 sposoby:
1) pisemnie: na specjalnym formularzu, którego wzór jest określony w załączniku do uchwały, pod rygorem pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia.

Formularz dostępny jest:
na stronie internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl
w Wydziale Polityki Społecznej (budynek USC, ul. Focha 19/21, pokój 29, 1 piętro),
w informacjach ogólnych głównych budynków Urzędu Miasta Częstochowy (ul. Śląska 11/13, ul. Waszyngtona 5),
w Poradniku Interesanta na stronie internetowej www.czestochowa.pl.

Poprawnie wypełniony formularz należy złożyć:
osobiście w kancelarii Urzędu (ul. Śląska 11/13, pokój nr 3),
pocztą na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.

2) elektronicznie:
a) za pomocą generatora aplikacyjnego dostępnego na stronie internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl.
b) poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Częstochowy: www.sekap.pl i www.ePUAP.gov.pl,

Decyduje data wpływu formularza do Urzędu. Formularze, które nie wpłyną w terminie naboru nie będą rozpatrywane.

Ważne terminy:
3 czerwca – 1 sierpnia – zgłaszanie propozycji zadań
3 czerwca – 20 września – weryfikacja formalnoprawna propozycji zadań
23 września opublikowanie  – propozycji zadań pozytywnie zweryfikowanych
23 września – 9 października – spotkania w dzielnicach
22 – 30 października – głosowanie nad propozycjami zadań
14 listopada – upublicznienie wyników głosowania

Budżet obywatelski to proces decydowania przez mieszkańców na co wydać część pieniędzy z budżetu miasta. Budżet obywatelski  polega na tym, iż mieszkańcy miasta zgłaszają swoje propozycje, a następnie decydują w głosowaniu na co przeznaczone zostaną pieniądze z puli środków publicznych. Ze środków budżetu obywatelskiego mogą być finansowane zadania, które należą do zadań własnych gminy i powiatu. Mieszkańcy zatem mogą zdecydować np. jaką ulicę wyremontować, gdzie ma powstać plac zabaw lub siłownia plenerowa, bądź też zorganizować imprezę plenerową.

Autor: Marcin Biś

UDOSTĘPNIJ

Facebook
Twitter
LinkedIn

KOMENTARZE

POLECANE ARTYKUŁY

AUTOR ARTYKUŁU

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Najnowsze komentarze