Szukaj

dzisiaj jest 23/05/2024 21:20

Częstochowa apeluje o instrumenty wsparcia dla branży gastronomicznej i fitness

Urząd Miasta Częstochowy
foto: mb

Rada Miasta Częstochowy przyjęła stanowisko w sprawie uruchomienia dodatkowych mechanizmów pomocowych dla przedsiębiorców z branż gastronomicznej i fitness. Jednocześnie władze miasta starają się objęcie Częstochowy wsparciem regionalnym dla przedsiębiorców i samorządu w ramach „Śląskiego Pakietu dla Turystyki”, co dałoby podstawę do regulacji pomocowych na poziomie lokalnym.

W stanowisku Rady Miasta, które zostanie przesłane Premierowi Rządu, Ministrowi Rozwoju, Pracy i Technologii oraz częstochowskim parlamentarzystom, czytamy:

Rada Miasta Częstochowy, której zadaniem jest działanie na rzecz mieszkańców gminy, zwraca się do Pana Prezesa Rady Ministrów ze stanowiskiem dotyczącym uruchomienia dodatkowych mechanizmów pomocowych dla przedsiębiorców z branż: gastronomicznej i fitness.

Obowiązujące wytyczne Rządu niestety nie przekładają się na skuteczne ratowanie branż najbardziej poszkodowanych.

Pandemia w szczególności sparaliżowała sektor gastronomiczny i fitness, co również jest zauważalne w samej Częstochowie i w regionie. W 2020 roku, na mocy rozporządzenia Rządu dokonano zamknięcia wymienionych segmentów działalności gospodarczej na pięć i pół miesiąca. Od stycznia 2021 roku trwa dalsze, bezterminowe unieruchomienie ww. branż.

Zrozumiałym jest, że obecna sytuacja epidemiologiczna wpłynęła na kondycję finansową wszystkich przedsiębiorców, jednak stosowane środki pomocowe są nieadekwatne do potrzeb. Dochody przedsiębiorców prowadzących takie działalności, jak: organizowanie przyjęć okolicznościowych, kluby fitness, restauracje bez cateringu, spadły do poziomu zerowego. Osoby prowadzące wymienione firmy nie mają żadnych możliwości zarabiania, a co za tym idzie wypłacania wynagrodzeń swoim pracownikom. W konsekwencji doprowadza to do licznych zwolnień i wzrostu liczby osób bezrobotnych.

Mając na uwadze przedstawioną, dramatyczną sytuację przedsiębiorców zwłaszcza z branż gastronomicznej i fitness, podpartą analizą częstochowskiego rynku, zwracamy się ze stanowiskiem do Pana Premiera o pomoc dla wykluczonych przedsiębiorców.

Uchwała dotycząca powyższego stanowiska została przyjęta na sesji Rady Miasta Częstochowy 18 lutego.

Warto dodać, że Prezydent Częstochowy wystąpił do Marszałka Województwa Śląskiego o objęcie Częstochowy wsparciem dla przedsiębiorców oraz gmin dotkniętych koronawirusem w ramach „Śląskiego Pakietu dla Turystyki”. Pomoc w postaci dotacji celowych ma być skierowana – oprócz Subregionu Południowego – także do Subregionu Północnego.

W zależności od przyjętych na poziomie regionalnym ostatecznych rozwiązań i zakresu instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców i samorządów, możliwe będzie przyjęcie ram pomocy na poziomie miasta.

źródło: UM Częstochowy
foto: MB

UDOSTĘPNIJ

Facebook
Twitter
LinkedIn

KOMENTARZE

POLECANE ARTYKUŁY

AUTOR ARTYKUŁU

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Najnowsze komentarze