FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Drogi

Efekty prac przy przebudowie DK-46

Coraz bardziej widoczne są postępy prac przy przebudowie DK-46. W obrębie ulicy Pułaskiego ruch już odbywa się po nowym rondzie, które będzie wlotem budowanego tzw. obejścia ul. Św. Barbary. Z kolei od strony ul. Św. Jadwigi widać zarys drugiego ronda. Oprócz…

Częstochowa otrzymała dofinansowanie na przebudowę ul. Jasnogórskiej

Częstochowa uzyskała zapewnienie dofinansowania w wysokości 3,8 mln zł na przebudowę ul. Jasnogórskiej z Funduszu Rozwoju Dróg. Koszt całej inwestycji szacowany jest na ok. 12,7 mln zł.

Trwają prace związane z budową połączenia ul. Korfantego z ul. Bugajską

Trwają prace związane z budową połączenia ul. Korfantego z ul. Bugajską, która lepiej skomunikuje tereny przemysłowe z DK-46. Inwestycja poprawi również  rowerowe połączenie Częstochowy z terenami jurajskimi.

Przebudowa al. Wojska Polskiego wkracza w kolejny etap. Od poniedziałku zamknięty zostanie całkowicie odcinek od ul. Rakowskiej do ul. Krakowskiej

W związku z koniecznymi do przeprowadzenia pracami od poniedziałku 16 stycznia (od świtu) wprowadzona zostanie zapowiadana jeszcze w poprzednim roku kolejna zmiana w organizacji ruchu na al. Wojska Polskiego. Zamknięta dla ruchu kołowego zostanie czynna dotąd nitka w kierunku Warszawy…

Zakończono prace związane z odwodnieniem i rozbudową ulicy Traugutta

Pod koniec grudnia ubiegłego roku zostały zakończone prace związane z odwodnieniem i rozbudową ulicy Traugutta.

Ogłoszono przetarg na budowę połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja – Krakowska

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie ogłosił przetarg na budowę połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja – Krakowska.

Trwają prace drogowe związane z przebudową ul. Jesiennej oraz budową łącznika ul. Bór z ul. Jesienną

Trwają prace drogowe związane z przebudową ul. Jesiennej oraz budową łącznika ul. Bór z ul. Jesienną. Na obecnym etapie prowadzone są głównie prace na ul. Jesiennej na odcinku od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do ul. Stanisława Marusarza. Na ww. odcinku…

Częstochowskie inwestycje w poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów

Kilkanaście przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych na terenie miasta zostało objętych w ostatnim czasie pracami, które poprawią bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. Niektóre z nich to rozwiązania innowacyjne w skali kraju.

Bezpieczniej na skrzyżowaniu al. Niepodległości i ul. Bór

Miejski Zarząd Dróg (MZD) w Częstochowie pozytywnie zaopiniował propozycję radnego Lewicy Tomasza Blukacza dotyczącą zmiany cyklu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Niepodległości z ul. Bór. Dzięki proponowanym zmianą skrzyżowanie zyskało na bezpieczeństwie, a ruch odbywa się płynniej. Lewy pas w…

Efekty prac na przebudowie DK-46

Na budowie nowej DK-46 w istniejącym śladzie ulic: Głównej i Przejazdowej pojawił się z wizytą prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. W przeglądzie części trwających prac towarzyszyli mu m.in. przedstawiciele wykonawcy i Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie.