FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Drogi

Ogłoszono przetarg na budowę połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja – Krakowska

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie ogłosił przetarg na budowę połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja – Krakowska.

Trwają prace drogowe związane z przebudową ul. Jesiennej oraz budową łącznika ul. Bór z ul. Jesienną

Trwają prace drogowe związane z przebudową ul. Jesiennej oraz budową łącznika ul. Bór z ul. Jesienną. Na obecnym etapie prowadzone są głównie prace na ul. Jesiennej na odcinku od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do ul. Stanisława Marusarza. Na ww. odcinku…

Częstochowskie inwestycje w poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów

Kilkanaście przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych na terenie miasta zostało objętych w ostatnim czasie pracami, które poprawią bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. Niektóre z nich to rozwiązania innowacyjne w skali kraju.

Bezpieczniej na skrzyżowaniu al. Niepodległości i ul. Bór

Miejski Zarząd Dróg (MZD) w Częstochowie pozytywnie zaopiniował propozycję radnego Lewicy Tomasza Blukacza dotyczącą zmiany cyklu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Niepodległości z ul. Bór. Dzięki proponowanym zmianą skrzyżowanie zyskało na bezpieczeństwie, a ruch odbywa się płynniej. Lewy pas w…

Efekty prac na przebudowie DK-46

Na budowie nowej DK-46 w istniejącym śladzie ulic: Głównej i Przejazdowej pojawił się z wizytą prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. W przeglądzie części trwających prac towarzyszyli mu m.in. przedstawiciele wykonawcy i Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie.

Od kilkunastu dni trwają wznowione roboty drogowe na DK-91

Przebudowa Alei Wojska Polskiego po wznowieniu prac. Zmiana organizacji ruchu związana z zamknięciem znacznego odcinka al. Wojska Polskiego została wprowadzona 3 listopada. Było to konieczne do prowadzenia robót budowlanych w szerszym zakresie, które konsorcjum firm NDI S.A i NDI Sopot S.A., sukcesywnie…

MZD zleca projekt Alei Armii Krajowej i ulicy Kisielewskiego

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie poszukuje chętnych na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 483 w Częstochowie’’. Inwestycja ma być podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap dotyczy rozbudowy Al. Armii Krajowej od ul. Jasnogórskiej do ul. Kiedrzyńskiej,…

Zaawansowane prace na kolejnych inwestycjach drogowych w Częstochowie

Dobiegają końca prace na budowie odwodnienia ul. Traugutta wraz z jej gruntowną przebudową i budowie nowej ul. Mehoffera w Częstochowie. Oddanie do użytku obu zadań nastąpi jeszcze tej jesieni. Rozbudowa ul. Jesiennej do ul. Bór wraz z przebudową istniejącego śladu…

Zakończyła się przebudowa ulicy Złotej

W wrześniu zakończyła się – kosztem 8 mln 650 tys. zł – przebudowa ulicy Złotej w Częstochowie na odcinku od Mirowskiej do skrzyżowania z ulicą Legionów. Obecnie wykonawca dokonuje poprawek zgłoszonych podczas odbiorów.

Miasto może liczyć na 250 mln zł na budowę węzła Bugajska wraz z wylotem DK-46 w kierunku Kielc

Wniosek Częstochowy dotyczący planów budowy węzła Bugajska wraz z wylotem DK-46 w kierunku Kielc został zaakceptowany. Miasto ma szansę na 250 mln zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na rozwój stref przemysłowych.