FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Komunikacja

MPK pyta o jakość podróży

Częstochowskie MPK prowadzi ankietę, w której pyta o jakość podróży, ale od strony innych pasażerów.  Jest okazja, aby pożalić się na muzykę z telefonów, czy e-papierosy