FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Miasto ogłosiło przetargi na remont placu zabaw przy SP nr 12 i korytarzy w „Norwidzie”

Miasto czeka na oferty potencjalnych wykonawców  kolejnych ,,szkolnych” robót –  rozbudowę placu zabaw i gier przy Szkole Podstawowej nr 12 i remont korytarzy w LO im. C. K. Norwida.  Pierwsza inwestycja to zwycięskie zadanie Budżetu Obywatelskiego.

Plac zabaw i gier przy Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Warszawskiej będzie rozbudowany decyzją głosujących w Budżecie Obywatelskim. Najpierw trzeba będzie zdemontować obecne urządzenia do zabawy (ich stan pozostawia wiele do życzenia), wykonać roboty ziemne oraz bezpieczne nawierzchnie pod nowe elementy – nie tylko urządzenia dla dzieci, ale i stół do ping ponga oraz ławki i kosze na śmieci. Przyległy teren będzie wyrównany i oczyszczony.

Jeśli wyłonienie wykonawcy tych robót w przetargu przebiegnie zgodnie z planem, gotowa inwestycja ma być odebrana za ok. 3 miesiące od podpisania umowy.

Termin składania ofert potencjalnych wykonawców to 15 maja, godz. 9.00. Oferty można składać poprzez stronę prowadzonego postępowania na platformie e-Zamówienia (zakładka ,,Oferty/Wnioski”, widoczna w podglądzie po zalogowaniu się na konto wykonawcy).

Do remontu pójdą też korytarze w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida przy ul. Jasnogórskiej. Zniknie obecna boazeria i stare oprawy oświetleniowe. Wymienione będą kratki wentylacyjne. Ściany i sufity przejdą tynkowanie (cementowo-wapienne i gipsowe) oraz malowanie, a marmurowe powierzchnie – czyszczenie. Odświeżone będą też barierki. Do wymiany pójdą wewnętrzne parapety przy oknach oraz wejście i drabinka na poddasze. Co do ,,elektryki” – zamontowane będą nowe gniazda wtykowe, wyłączniki i oprawy oświetlenia.

Wykonawca remontu korytarzy ,,Norwida” będzie musiał zobowiązać się, że prawidłowo zabezpieczy wykonywanie robót – tak, aby można je pogodzić z normalnym funkcjonowaniem liceum w roku szkolnym. Na początek nowego roku nauki ma być już po remoncie – jego finał zaplanowano do 25 sierpnia tego roku.

Firmy zainteresowane wykonaniem dla Miasta tego zadania składają swoje oferty do 8 maja, do godz. 8.30, poprzez stronę postępowania na e-Zamówieniach za pośrednictwem zakładki ,,Oferty/Wnioski”.

foto/źródło: UM Częstochowy