FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Imprezy/Uroczystości

Miejska uroczystość związana z kolejną rocznicą Zbrodni Katyńskiej

Na placu Katyńskim, pod tablicą memorialną, w asyście Straży Miejskiej, w imieniu władz Miasta Częstochowy wiązanki kwiatów w 83. rocznicę Zbrodni Katyńskiej złożyli zastępca prezydenta Bartłomej Sabat, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Jolanta Urbańska. W obchodach wziął udział Stanisław Gmitruk, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego.

Przy katyńskich „Dębach Pamięci” zapłonęły znicze. Kwiaty złożyły także delegacje wojska, policji, stowarzyszeń, organizacji kombatanckich, instytucji miejskich oraz częstochowskich szkół.

Pamięć ofiar Katynia uczczono minutą ciszy, odbyła się też ekumeniczna modlitwa. Apel pamięci odczytał zastępca komendanta Korpusu Kadetów w Częstochowie ppor. Adam Dłużniak.

W części artystycznej wystąpiła młodzież Szkoły Podstawowej nr 31 im. Orła Białego. Na zakończenie zabrzmiał „Ostatni list – Katyń 1940” zaśpiewany przez ucznia V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza Jakuba Ślęzaka.

foto/źródło: UM Częstochowy