FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Pierwsza rocznica rosyjskiej zbrojnej agresji na Ukrainę

24 lutego mija pierwsza rocznica rosyjskiej zbrojnej agresji na Ukrainę. Z tej okazji częstochowskie szkoły organizują happening „Serce dla Ukrainy”. Częstochowa od pierwszych dni wojny włączyła się w pomoc dla sąsiadów zza wschodniej granicy.

Happening z udziałem przedstawicieli społeczności szkolnych odbędzie się na placu Biegańskiego w piątek o godz. 12.30. Młodzież ma ustawić w trakcie spotkania symboliczne 365 zniczy w kształcie serca, upamiętniające ofiary trwającej już rok wojny w Ukrainie.
Wiec solidarności z walczącą Ukrainą organizuje także na placu Biegańskiego o godz. 17 środowisko związane z Komitetem Obrony Demokracji.
Z kolei Towarzystwo Patriotyczne „Kresy” w godzinach przedpołudniowych zaplanowało w sali im. Jana Pawła II na Jasnej Górze spotkanie, w trakcie którego wręczone zostaną podziękowania za pomoc walczącej Ukrainie (poprzedzi je msza św. w Kaplicy Matki Bożej o godz. 9.30). Jak szacują „Kresy” w czasie roku wojny udało się zorganizować transporty z pomocą przewiezione przez 35 „tirów” (700 ton darów), nie licząc busów i samochodów osobowych. W częstochowskim magazynie Towarzystwa wydano ok. 38 tysięcy darów dla wojennych uchodźców.

Napaść na Ukrainę wyzwoliła w częstochowskiej miejskiej wspólnocie duże pokłady ofiarności, solidarności i empatii wobec ofiar wojny, rozpętanej przez Rosję. Od początku wojny w bezpośrednią pomoc Ukrainie i tym, którzy musieli opuścić swoje domy z obawy przed bombami lub okupacją, włączyło się spontanicznie bardzo wiele częstochowianek i częstochowian, a także organizacje pozarządowe, firmy i instytucje publiczne.

Działania na rzecz Ukrainy i ukraińskich uchodźców realizował od początku wojny miejski zespół antykryzysowy, koordynując doraźną pomoc w zakresie informacji, zakwaterowania, wyżywienia, organizacji zbiórek darów i ich transportu, nauki w szkole, opieki nad dziećmi, świadczeń socjalnych dla uchodźców, pomocy psychologicznej, prawnej czy pośrednictwa pracy.

Trudno wymienić wszystkie formy wsparcia, ale można przywołać kilka wybranych danych statystycznych dotyczących pomocy, jakiej mieszkańcy i miasto udzielili w Częstochowie wojennym uchodźcom (także poprzez realizację wniosków w ramach wsparcia socjalnego z programów krajowych):
– wnioski o świadczenie 40 zł dziennie za osobę wypłacane mieszkańcom goszczącym uchodźców w Częstochowie dotyczyły dotychczas ponad 15 tys. osób, co przekłada się na  530 tys. „osobodni”, świadczy to o skali pomocy mieszkaniowo-bytowej udzielonej bezpośrednio przez mieszkanki, mieszkańców, firmy i stowarzyszenia;
– do punktu przyjęć i zakwaterowania uchodźców koordynowanego przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Częstochowy zgłosiło się ok. 1,3 tysiąca uchodźców, z czego z zakwaterowania za pośrednictwem miasta w obiektach hotelowych i noclegowych skorzystało ok. 900 osób;
– do Częstochowskiego Centrum Świadczeń trafiło blisko 8 tysięcy wniosków o jednorazowe świadczenie 300 zł dla uchodźców, a blisko 7 tysiącom został nadany w Urzędzie Miasta nr PESEL, dzięki któremu mogli starać się o inne formy pomocy doraźnej i okresowej oraz podejmować czynności prawne w czasie pobytu w Polsce;
– blisko 500 dzieci uchodźców jest obecnie ciągle objętych świadczeniem rodzinnym, blisko 600 dzieci  jest dożywianych w szkołach, z pomocy żywnościowej korzysta też ok. 140 rodzin uchodźców,
– w miejskich szkołach i przedszkolach uczy się blisko półtora tysiąca ukraińskich dzieci i młodzieży,
– z miejskiego punktu informacyjno-pomocowego dla uchodźców skorzystało kilkanaście tysięcy osób,
– osoby chcące pracować mogą korzystać z pośrednictwa Powiatowego Urzędu Pracy, są kierowane także do częstochowskich Centrów Integracji Społecznej.

Warto wspomnieć też, że przedstawiciele częstochowskich władz samorządowych, we współpracy ze szkołami oraz organizacjami poząrzadowymi kontynuują organizację transportów z pomocą dla ukraińskich miast, w tym współpracujących z Częstochową.

Miasto rozpoczęło też niedawno kolejne projekty (z udziałem środków unijnych) wspierające asymilację uchodźców.  Jeden z nich skierowany do ukraińskich rodzin uchodźczych realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pomaga odnaleźć się w polskich realiach i poradzić sobie z traumą wojny, dbając przy tym o relacje rodzic-dziecko. Drugi dotyczy zwiększenia liczby lokali komunalnych pod kątem zwiększenia potencjalnych możliwości okresowego kwaterunku dla będących w potrzebie uchodźców.

foto/źródło: UM Częstochowy