FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Szkoła specjalna na Zawodziu zostanie wyposażona w zewnętrzną windę

Miasto ogłosiło przetarg na rozbudowę budynku Zespół Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka o zewnętrzny szyb z windą osobową. Dźwig zostanie zbudowany przede wszystkim z myślą o młodzieży z niepełnosprawnościami. Miasto czeka na oferty potencjalnych firm-wykonawców do 9 marca.  

Zespół Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka mieści się przy ul. Legionów na częstochowskim Zawodziu. Szyb w konstrukcji żelbetowej z dźwigiem osobowym zostanie dobudowany do południowego skrzydła budynku. Z obecnej świetlicy będzie wydzielony nowy korytarz. Doświetlą go nowe okna. W ścianie zewnętrznej budynku wykonane będą otwory wejściowe do szybu windowego. Roboty obejmą też pewne prace demontażowe, przełożenie kilku grzejników czy przebudowę instalacji w koniecznym zakresie. Budowa szybu nie zmieni nic w istniejącym zagospodarowaniu terenu – układ miejsc postojowych, skomunikowanie z drogą publiczną, położenie innych elementów infrastruktury technicznej, trawnik czy wydzielony teren rekreacyjny dla młodzieży pozostaną bez zmian.

Winda ma być gotowa najpóźniej do połowy grudnia bieżącego roku – jeśli uda się sprawnie rozstrzygnąć postępowanie, rzecz jasna. Szczegóły na temat przetargu – na stronach Biuletynu Informacji Publicznej UM Częstochowy. Swoje oferty firmy mogą składać do 9 marca, do godz. 9.00.

W ostatnich latach, windy – mające służyć przede wszystkim komfortowi osób z niepełnosprawnościami – były montowane w kilku budynkach częstochowskich szkół, które wcześniej tego udogodnienia nie miały. Od dwóch lat nową windę zewnętrzną ma Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej przy ul. Krótkiej. Nowy, zewnętrzny dźwig, zatrzymujący się na 4 przystankach, uzupełnił też infrastrukturę VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego przy ul. Worcella. O osobach ze specjalnymi potrzebami pomyślano tam także projektując samą kabinę – panel ma oznakowanie dla osób niewidomych oraz głośnomówiący zestaw do kontaktu z pogotowiem dźwigowym. Budowa windy – w szybie wewnętrznym – była też elementem rozbudowy Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. Okulickiego.

foto/źródło: UM Częstochowy