FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Drogi

Efekty prac przy przebudowie DK-46

Coraz bardziej widoczne są postępy prac przy przebudowie DK-46. W obrębie ulicy Pułaskiego ruch już odbywa się po nowym rondzie, które będzie wlotem budowanego tzw. obejścia ul. Św. Barbary. Z kolei od strony ul. Św. Jadwigi widać zarys drugiego ronda. Oprócz wspomnianych skrzyżowań powstaje nowa dwujezdniowa droga z pełną infrastrukturą podziemną i naziemną (m.in. odwodnienie, oświetlenie, chodniki, ścieżki rowerowe, elementy Inteligentnego Systemu Transportu oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego).

Cała inwestycja obejmuje 7 kilometrów DK-46 (w tym ponad 1,7 km nowego odcinka). Nowy fragment jest prowadzony wzdłuż torów – od skrzyżowania ul. Głównej z ul. św. Jadwigi do włączenia w ul. Pułaskiego blisko dworca PKP Stradom.

Jest to największa inwestycja drogowa w tej części miasta od kilku dekad. To kolejny ważny etap modernizacji miejskiego układu drogowego i połączenia go z węzłami obwodnicy autostrady A1.
Dzięki budowie nowego śladu drogi, czyli tzw. obejścia ul. Św. Barbary, ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony ze znacznej części otoczenia centrum miasta.
Dzięki inwestycji, a zwłaszcza powstaniu nowego odcinka do ul. Pułaskiego, tranzyt będzie omijał dzielnicę Podjasnogórską i Śródmieście. Będzie wygodniej dla rowerzystów oraz pieszych, bo wzdłuż drogi pobiegnie droga rowerowa i chodnik. Przebudowa przyniesie również dodatkową korzyść dla mieszkańców Kawodrzy i Gnaszyna, bo przy tej okazji powstanie kanalizacja deszczowa, która pomoże odwodnić przyległe ulice.

Wartość umowy na projekt i wykonanie to 98 mln zł (plus koszty prac dodatkowych).

W poniedziałek, 20 lutego teren budowy odwiedził prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk, który zapoznał się z postępem prac i omówił z drogowcami szczegóły inwestycji.
Aktualnie prowadzone prace obejmują budowę kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej, roboty ziemne na odcinku Zaciszańska-Pułaskiego roboty drogowe na pięciu wahadłach na przebudowywanym „starym” odcinku: w zakresie branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej. Kontynuowane są również prace przy obiekcie mostowym na Stradomce.

foto/źródło: UM Częstochowy