FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Ruszył tegoroczny program bezpłatnej sterylizacji i kastracji zwierząt mających właścicieli

Jeśli tylko mieszkamy w Częstochowie, wypełniamy wniosek, dostajemy skierowanie, umawiamy się z weterynarzem i voilà!  Program dotyczy zwierząt – psów i kotów – powyżej 6 miesiąca życia, kwalifikujących się do znieczulenia ogólnego. O tym, aby po raz kolejny przeznaczyć na niego miejskie środki, zdecydowaliśmy sami podczas głosowania w Budżecie Obywatelskim.

Jeśli jesteśmy mieszkającymi w Częstochowie opiekunkami/opiekunami takiego zwierzaka, wypełniamy zgłoszenie (dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej UM Częstochowy) i dostarczamy je do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, pocztą lub przez skrzynkę podawczą ePUAP. Jeśli mamy psa, dodatkowo dołączamy kserokopię zaświadczenia o aktualnym szczepieniu przeciw wściekliźnie.

Zgłoszenia są rozpatrywane według kolejności wpływu. Po pozytywnej weryfikacji, dostajemy skierowanie do konkretnej lecznicy – tej, która została wyznaczona dla naszej dzielnicy. Zgłaszamy się do lecznicy z naszym kotem lub psem w ciągu 2 tygodni od dnia otrzymania skierowania. Jeśli przekroczymy ten termin, skierowanie traci ważność – a my tracimy szansę skorzystania z programu. Weterynarz wyznacza nam datę zabiegu.

Miasto pokrywa koszty wszystkich czynności związanych z wykonaniem zabiegu sterylizacji/kastracji (badania krwi – gdy jest ono konieczne, podania odpowiednich leków, kołnierza lub ubranka pooperacyjnego, wizyty kontrolnej, zdjęcia szwów etc.), nie bierze jednak odpowiedzialności za ewentualne powikłania i nie pokrywa dodatkowych kosztów, które mogłyby się pojawić w razie ujawnienia nieprzewidzianych okoliczności przed i w trakcie zabiegu.

Nabór zgłoszeń potrwa do 29 września lub do momentu, gdy pula środków na ten cel zostanie wykorzystana – nie warto więc czekać z dostarczeniem wniosku. Natomiast sam program będzie realizowany do 31 października.

Program nadzoruje Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy – jeśli mamy jakieś pytania, możemy tam zadzwonić pod numerami tel. 34 370 72 34 lub 34 370 74 16.

Wszelkie szczegóły – zasady programu oraz formularz zgłoszenia – dostępne są na stronie Urzędu Miasta Częstochowy w zakładce ,,Miasto”/,,Środowisko”/,,Program sterylizacji i kastracji” lub w BIP UM.  

foto/źródło: UM Częstochowy