FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Zakończyły się prace termomodernizacyjne w II LO im. Traugutta i SP 42

Można już podsumować prace termomodernizacyjne przeprowadzone w kolejnych dwóch częstochowskich szkołach – II LO im. Traugutta i SP 42. Obie inwestycje kosztowały 8,2 mln zł – miasto skorzystało z 4,9 mln zł dofinansowania unijnego.

Pod koniec ubiegłego roku odbył się odbiór techniczny robót budowlanych wykonanych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta przy ul. Kilińskiego, gdzie ocieplono ściany zewnętrzne i stropodachy, zmodernizowano system grzewczy, wymieniono okna i drzwi zewnętrzne oraz oświetlenie na energooszczędne. Przy okazji termomodernizacji zrealizowano też prace naprawcze i remontowe związane z  elewacjami, parapetami, rynnami, rurami spustowymi i kratami w oknach. W ramach inwestycji powstał także m.in. nowy daszek nad wejściem głównym, nowe kominki wentylacyjne i ogniomury na dachu. Został też zainstalowany napis z nazwą szkoły z liter przestrzennych z podświetleniem ledowym na elewacji frontowej, wykonane zostały roboty związane z nawierzchniami pieszo-jezdnymi (powiększył się parking) oraz wejściami bocznymi do budynku – w tym nowe schody wejściowe (główne i boczne). Wyremontowano instalację elektryczną i odgromową. Roboty objęły również prace wewnątrz budynku i były związane -oprócz modernizacji centralnego ogrzewania i oświetlenia także z osłonami grzejnikowymi, sufitem podwieszanym czy oświetleniem awaryjnym.
Na termomodernizację „Traugutta” Miasto uzyskało współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Koszt inwestycji wyniósł blisko 5,1 mln zł (w tym 3,2 mln zł dofinansowania unijnego).

W gmachu Szkoły Podstawowej nr 42 im. J. Brzechwy przy alei Armii Krajowej  ocieplono ściany i stropodachy, wymieniono grzejniki, drzwi zewnętrzne, zamontowano zawory i głowice termostatyczne oraz energooszczędne oświetlenie. W zakresie prac znalazły się także: wykonanie wypraw elewacyjnych, montaż obróbek blacharskich i kominowych, montaż parapetów, rynien i rur spustowych, podwyższenie ogniomurów, attyki i kominów, malowanie deflektorów kominowych farbą antykorozyjną czy montaż poręczy.
Inwestycja objęła również instalację odgromową w części budynku, drenaż przy elewacji frontowej, nową wiatę śmietnikową, bramę garażową, zadaszenie piwniczne oraz wymianę kratek wentylacyjnych. W ramach prac uzupełniono monitoring wizyjny obiektu. Obecnie wewnątrz i na zewnątrz szkoły jej terenu strzegą 32 kamery.
Wartość prac termomodernizacyjnych w SP 42 wyniosła 3,1 mln zł, z czego kwota dofinansowania unijnego z RPO WSL na lata 2014-2020 to 1,7 mln zł.

Obie inwestycje wpływają nie tylko na poprawę funkcjonalności, komfortu pracy i nauki oraz estetyki, ale także efektywności energetycznej budynków. W obu przypadkach wykonawcą prac była firma DZIEDZICKI z Konopisk.

Szkoły po termomodernizacji wizytował prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk w towarzystwie m.in. naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Michała Koniecznego, spotykając się na miejscu z dyrektorami szkół: Erniewem Tomżyńskim (II LO) oraz Jackiem Włodyką (SP 42).

foto/źródło: UM Częstochowy