FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Przestrzeń

Lokalne produkty bezpośrednio od rolników

Na Rynku na Zawodziu została wyznaczona strefa z myślą o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

Normuje to uchwała Rady Miasta podjęta w grudniu ubiegłego roku, która określa zasady handlu produktami lokalnymi w wyznaczonej części targowiska przy ul. Rynek Prezydenta RP Gabriela Narutowicza.

Handel w wyznaczonym miejscu odbywa się w piątki i soboty w godzinach od 7.00 do 12.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Przedmiotem sprzedaży mogą być wyłącznie produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym. Rolnicy prowadzący handel w piątki i soboty są zwolnieni z opłaty targowej. Obowiązują ich natomiast opłaty związane z użytkowaniem miejsca prowadzenia handlu – tak zwane placowe i ewentualnie opłata za rezerwację miejsca. Targowisko prowadzone jest przez WAKAND s.c.

Wyznaczenie miejsca na Rynku na Zawodziu to realizacja postanowień ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Ma się przyczynić do zwiększenia dochodów gospodarstw rolnych, a także upowszechnianiu wśród konsumentów produktów z naszego regionu. Ma też służyć skracaniu kanałów dystrybucji oraz łatwiejszego dostępu do produktów bezpośrednio sprzedawanych przez rolników.

foto/źródło: UM Częstochowy