FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Drogi

Trwają prace drogowe związane z przebudową ul. Jesiennej oraz budową łącznika ul. Bór z ul. Jesienną

Trwają prace drogowe związane z przebudową ul. Jesiennej oraz budową łącznika ul. Bór z ul. Jesienną. Na obecnym etapie prowadzone są głównie prace na ul. Jesiennej na odcinku od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do ul. Stanisława Marusarza. Na ww. odcinku trwają prace związane m.in. z budową ciągu pieszo-rowerowego, rozkładaniem masy bitumicznej na drodze, czy prowadzone są pracy podziemne.

Ta ważna dla południowej części miasta inwestycja drogowa, realizowana w ramach miejskiego programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie” obejmuje m.in.:
  • przedłużenie ul. Bór do ul. Jesiennej,
  • budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Bór, Rydza-Śmigłego oraz Jesiennej,
  • dodatkowe pasy do skrętu,
  • budowę ciągu pieszo – rowerowego na całej długości,
  • wymianę oświetlenia ulicznego.

Cała inwestycja kosztować będzie 15,5 mln zł., z czego 4,9 mln zł pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja powinna zakończyć się w maju 2023 roku.

foto/źródło: własne