FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Kolejna szkoła po termomodernizacji

Zakończyła się termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Łukasińskiego w Częstochowie. Inwestycja kosztowała 2 mln 264 tys. zł.

W ramach prac docieplono ściany zewnętrzne, ściany piwnic i fundamenty. Położono tynk silikonowy oraz okładzinę imitującą cegły. Docieplony został także stropodach wraz z nowym pokryciem. W zakresie robót zewnętrznych wykonano m.in. tynkowanie i malowanie kominów, montaż nowych rynien, parapetów, nowe zadaszenie wejścia do budynku, ułożono nową kostkę brukową przed schodami wejściowymi. Wewnątrz budynku dokonano m.in. wymiany instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej i odgromowej, wyremontowano też część sal lekcyjnych oraz szatnie. Od strony ulicy Łukasińskiego powstało nowe ogrodzenie.

Całkowity koszt zadania z dofinansowaniem unijnym w ramach poddziałania Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL na lata 2014-2020 to 2 mln 264 tys. zł. Realizatorem prac był częstochowski Agbud-Bis.

W ostatnich latach w ZSP 3 przy ul. Łukasińskiego wyremontowano salę gimnastyczną (2018 r.) oraz oddano do użytku nowe zewnętrzne boisko wielofunkcyjne (2019 r.).

foto/źródło: UM Częstochowy