FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

W Częstochowie przybywa stacji ładowania samochodów elektrycznych

Czynnych jest na razie 14 stacji ładowania samochodów elektrycznych, powstałych w ramach planu przyjętego przez samorząd. Realizatorem stacji jest Tauron Dystrybucja, który do końca roku chce uruchomić je w kolejnych 8 lokalizacjach. Pozostałe 22 stacje mają zacząć działać do końca kwietnia.

W związku z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych władze miasta  opracowały i uchwalił w 2020 r. plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania. Zgodnie z nim w Częstochowie docelowo ma działać 44 stacje z 90 punktami ładowania pojazdów elektrycznych. Z takich stacji na równych zasadach mogą korzystać wszyscy posiadacze aut elektrycznych bądź hybrydowych. Na mocy ustawy, stacje finansuje i buduje miejscowy operator systemu elektroenergetycznego. W przypadku Częstochowy jest to Tauron Dystrybucja, natomiast miasto natomiast ponosi koszty związane z wyznaczeniem i oznakowaniem stanowisk postojowych przy stacjach ładowania, dokonuje też z Tauronem niezbędnych uzgodnień jako zarządca dróg publicznych.

Przy ustalaniu lokalizacji brano pod uwagę m.in. potrzeby transportowe i komunikacyjne, uwarunkowania wynikające z zagospodarowania przestrzennego, przewidywane potrzeby kierowców (na poziomie lokalnym i ponadlokalnym), aspekty prawne oraz parametry ekonomiczne dotyczące budowy, obsługi i użytkowania stacji.

Jak poinformował ostatnio operator stacji ładowania Tauron Dystrybucja, w ramach I etapu realizacji programu wybudowane, oznakowane i odebrane przez Urząd Dozoru Technicznego zostały 22 stacje, z czego działa już 14 stacji, a 8 ma być oddanych do użytkowania do końca obecnego roku.

Stacje, z których można już korzystać, są zlokalizowane przy:
– placu Daszyńskiego (przy ul. Ogrodowej)
– ul. 7 Kamienic 26
– ul. Szajnowicza-Iwanowa 57 (parking od ul. Wawrzynowicza)
– ul. Knauera (parking przy „Wodociągach”)
– ul. Okólna 105
– ul. Rakowska 10
– ul. Lechonia 30
– ul. Próchnika (parking za marketem)
– ul. Kurpińskiego „Ponurego” (przy skrzyżowaniu z ul. Kiedrzyńską)
– ul. Starzyńskiego 17
– ul. Waszyngtona 5 (przy Urzędzie Miasta)
– ul. Śląska (przy Urzędzie Stanu Cywilnego)
– ul. Sosnowa 25/27
– ul. Racławicka 7.
W każdej stacji dostępne są dwa punkty ładowania o mocy 22 kW.

Stacje, które powinny być uruchomione do końca roku są zlokalizowane przy:
– ul. Marysia (parking przy Hali Sportowej Częstochowa)
– ul. Mościckiego 7
– ul. Zbierskiego (przy LO im. Traugutta)
– ul. Św. Barbary (parking przy budynkach Miejskiego Szpitala Zespolonego)
– ul. Botaniczna 23
– ul. Wierzbowa 1/9
– ul. Kontkiewicza 2
– ul. Prądzyńskiego 2 (parking przy Uniwersytecie im. Jana Długosza).

Ładowanie odbywa się na nich w sposób taki sam, jak na stacjach będących własnością Tauron Nowe Technologie, tj. przy pomocy aplikacji eMap. Szczegóły można znaleźć na stronie:
https://www.tauron.pl/tauron/tauron-innowacje/elektromobilnosc

Stacje objęte II etapem budowy – także w 22 lokalizacjach – również zostały już wybudowane i oznakowane, natomiast czekają jeszcze na odbiór przez Urząd Dozoru Technicznego. Z informacji Tauron Dystrybucja wynika, że mają być one sukcesywnie oddawane do użytku w terminie do końca kwietnia 2023 r.
W mieście działają też stacje ładowania, które nie są ujęte w miejskim planie, będące własnością innych operatorów, w tym sieci GreenWay czy stacji paliw.

foto/źródło: UM Częstochowy