FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Drogi

Efekty prac na przebudowie DK-46

Na budowie nowej DK-46 w istniejącym śladzie ulic: Głównej i Przejazdowej pojawił się z wizytą prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. W przeglądzie części trwających prac towarzyszyli mu m.in. przedstawiciele wykonawcy i Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie.

Aktualnie najbardziej intensywne prace trwają na budowie obiektu mostowego nad Stradomką, gdzie kierowcy korzystają z mostu tymczasowego. Skomplikowane roboty realizowane są także w sąsiedztwie linii kolejowej, głównie na przejazdach – najwięcej na zamkniętych przejazdach kolejowych w ulicy Przestrzennej i Szybowej (na tym drugim ruch kołowy ma zostać przywrócony od 3 grudnia). Wcześniej wybudowano obiekty mostowy nad Gorzelanką. Częściowo otwarte zostało już skrzyżowanie z ul. Tatrzańską. Główny ruch na budowie nowej DK-46 odbywa się odcinkowo po nowej nawierzchni, choć poziomy jezdni m.in. ze środkowym pasem manewrowym z kostki zostaną wyrównane dopiero po uzupełnieniu struktury o warstwę ścieralną (wierzchnią część drogi). Na budowie w ciągu ulic: Głównej i Przejazdowej w pięciu lokalizacjach ruch odbywa się wahadłowo ze sterowaniem sygnalizacją świetlną.

– Budowa nowej DK-46 w zachodniej części miasta to szansa na lepszą komunikację dla wszystkich mieszkańców, ale przede wszystkim na poprawę komfortu tych, przez których dzielnice droga przebiega i na które bezpośrednio oddziałuje. Dzielnice Gnaszyn-Kawodrza, Podjasnogórska, Stradom, Trzech Wieszczów dzięki tej inwestycji, na którą czekano od dłuższego czasu, zyskają lepszą drogę, a także impuls do rozwoju – mówił prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Mam nadzieję, że mimo szerokiego zakresu i trudności w prowadzeniu wielu prac „pod ruchem” oraz w sąsiedztwie linii kolejowej realizacja inwestycji będzie przebiegała zgodnie z planem. Wierzę, że z rozbudowanej drogi oraz nowego połączenia będziemy mogli skorzystać w przewidzianym umową terminie.

Finał prac zaplanowano z końcem przyszłego roku.

„Rozbudowa DK-46 – ul. Głównej i ul. Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego” to strategiczna inwestycja realizowana w ramach programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie”. Oprócz budowy infrastruktury drogowej i podziemnych sieci, na odcinku ok. 6 km powstaną drogi rowerowe, chodniki, oświetlenie, ronda i skrzyżowania poprzeczne, które zyskają nową i bezpieczną geometrię. Teren zyska odwodnienie. Dzięki budowie nowego śladu drogi, czyli tzw. obejścia ul. Św. Barbary, ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony ze znacznej części otoczenia centrum miasta. Inwestycja wraz z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej kosztuje ponad 98 mln zł (bez kosztów robót dodatkowych).

foto/źródło: UM Częstochowy