FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Budynek Żłobka Miejskiego przy ul. Sportowej został dostosowany do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Dzięki środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych obiekt przy ul. Sportowej spełnia wymagania bezpieczeństwa pożarowego, jakie zostały określone postanowieniem Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Koszt prac wyniósł 1 mln zł.

Budynek żłobka został podzielony na odrębne strefy pożarowe wyposażone w samoczynne urządzenia oddymiające. W ramach inwestycji zapewniono dodatkowe wyjścia ewakuacyjne z sal usytuowanych na parterze budynku. Została wykonana termiczna izolacja stropodachu i nowe pokrycie dachu z ognioochronnej papy. Korytarze i klatki schodowe wyposażono w instalacje oświetlenia awaryjnego, zainstalowano przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
Budynek wyposażono w instalację wodociągową z hydrantami wewnętrznymi oraz w gaśnice. Jest też odpowiednio oznakowany. Zamontowano także nowe ścianki, drzwi, barierki, okno oddymiające i klapy dymowe. Zmodernizowano sanitariaty i zasilanie budynku.
Roboty wykonała firma „DZIEDZICKI” Marcin Dziedzicki.

foto/źródło: UM Częstochowy