FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Miejskie Przedszkole przy Sabinowskiej po termomodernizacji

Miejskie Przedszkole nr 9 zostało ocieplone, zyskało nową elewację oraz taras. Koszt inwestycji wyniósł ponad 741 tys. zł.  

Zakres robót objął termomodernizację ścian budynku Miejskiego Przedszkola nr 9 w Częstochowie oraz znajdującego się na działce budynku gospodarczego, w tym m.in.:
– wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych obu budynków oraz stropodachu budynku głównego,
– wykonanie nowego pokrycia dachowego, naprawa i tynkowanie kominów, montaż nowych rynien, rur spustowych oraz instalacji odgromowej,
– montaż lamp, kamer, tablic informacyjnych,
– montaż parapetów z blachy stalowej, nowych kratek wentylacyjnych,
– czyszczenie i malowanie balustrad, konstrukcji daszków oraz pokrycia,
– budowa nowego tarasu,  wykonanie balustrad tarasu oraz schodów,
– montaż nowej drabiny, wymiana włazów,
– zamontowanie dodatkowych budek lęgowych dla ptaków.

Wykonawcą inwestycji, która realizowana była od czerwca do początku października była  częstochowska firma PHU FARGO.  Kwota umowy opiewała na 690 tys. zł, do czego doszły koszty nadzoru inwestorskiego, dokumentacji projektowej, tablicy informacyjnej i nadzoru ornitologicznego. Łącznie zadanie zamknęło się kwotą 741,5 tys. zł.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Obecnie na terenie przedszkola trwa jeszcze modernizacja odcinka chodnika od strony ul. Sabinowskiej, a w przyszłym roku planowana jest wymiana działającej w MP 9 kotłowni węglowej (jednej z ostatnich w placówkach miejskich) na ogrzewanie gazowe.

MP 9 po termomodernizacji wizytował prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, m.in. w towarzystwie przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miasta Dariusza Kapinosa oraz naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Michała Koniecznego. Gospodarzem spotkania była dyrektor MP 9 Beata Wyderka.

foto/źródło: UM Częstochowy