FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Drogi

Miasto może liczyć na 250 mln zł na budowę węzła Bugajska wraz z wylotem DK-46 w kierunku Kielc

Wniosek Częstochowy dotyczący planów budowy węzła Bugajska wraz z wylotem DK-46 w kierunku Kielc został zaakceptowany. Miasto ma szansę na 250 mln zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na rozwój stref przemysłowych.

– To ważna decyzja, na którą czekaliśmy od dawna – mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Budowa nowego węzła drogowego alei Wojska Polskiego z ul. Bugajską i nowym przebiegiem DK-46 byłaby domknięciem zasadniczego etapu modernizacji i przebudowy układu komunikacyjnego miasta. To inwestycja kluczowa dla wielu firm i ważna dla mieszkanek i mieszkańców Częstochowy i okolic, korzystających z wyjazdu na Olsztyn.

Informację o rozdziale środków w ramach V edycji Programu Inwestycji Strategicznych najpierw przekazał premier Mateusz Morawiecki w czasie spotkania z samorządowcami w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wniosek Częstochowy został następnie wstępnie zaakceptowany w aplikacji Polski Ład na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.
Po decyzji o objęciu danej inwestycji dofinansowaniem ze środków programu, Bank wystawia promesę wstępną, dzięki której samorząd może uruchomić postępowanie przetargowe niezbędne do realizacji inwestycji. Po rozstrzygnięciu przetargu miasto wnioskuje w aplikacji Polskiego Ładu o udzielenie promesy inwestycyjnej dofinansowania inwestycji ze środków programu. Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych będzie wypłacane – w przypadku takiej inwestycji jak Bugajska (trwającej dłużej niż 12 miesięcy) – w 2 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (dopiero po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji).

Celem inwestycji jest rozwój stref przemysłowych poprzez udrożnienie DK-46 i możliwie najszybsze wyprowadzenie ruchu tranzytowego na linii Opole – Kielce poza obręb zwartej zabudowy miejskiej. Z samej tylko firmy Guardian Glass każdego dnia wjeżdża i wyjeżdża ok. 200 ciężarówek, które generują dodatkowy ruch przez miasto. Realizacja inwestycji usprawni więc skomunikowanie terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na obszarze byłej Huty Częstochowa, w tym Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z DK-91 (dawniej DK-1), a także autostradą A-1. Działające na tym obszarze duże firmy, jak Guardian Glass, Huta Liberty Częstochowa, Koksownia Częstochowa Nowa czy x-kom są miejscem pracy dla mieszkańców całego subregionu, dlatego wszelkie działania zachęcające inwestorów do rozbudowy już istniejących i tworzenia tu nowych zakładów pracy są niezwykle istotne dla rozwoju całego tego obszaru.
Inwestycja jest funkcjonalnie związana z zadaniem drogowym „Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie” która otrzymała dofinansowanie w ramach wcześniejszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład (Miejski Zarząd Dróg podpisał już umowę z wykonawcą tego zadania, wkrótce mają rozpocząć się prace). Realizacja obu tych inwestycji pozwoli na wygodny dojazd do strefy przemysłowej na Kucelinie zarówno z DK-46 od strony wschodniej, jak i z DK-91 od południa (przez nowy fragment DK-46).

Zakres inwestycji ma obejmować m.in.:
– budowę węzła drogowego alei Wojska Polskiego DK-91(dawniej DK-1) z drogą krajową DK-46,
– przebudowę fragmentu alei Wojska Polskiego,
– budowę nowego odcinka DK-46 od granic miasta z gminą Olsztyn do projektowanego węzła drogowego z DK-91 (DK-1) z dostosowaniem do możliwości dobudowy drugiej jezdni DK-46 na odcinku pomiędzy DK-91(DK-1) a przedłużeniem ul. Korfantego,
– budowę ulicy Smolnej,
– budowę mostu nad Wartą oraz linią kolejową,
– przebudowę istniejącego obiektu mostowego nad torem bocznicowym dawnej Huty Częstochowa, z dostosowaniem parametrów technicznych obiektu do parametrów projektowanej drogi,
– budowę dróg i skrzyżowań obsługujących teren położony wzdłuż projektowanego połączenia po zamknięciu istniejącego przejazdu drogowego przez linię kolejową relacji Częstochowa – Katowice;,
– budowę ciągów pieszych, dróg rowerowych i zatok autobusowych,
– budowę dróg dla pieszych i rowerów do projektowanego przejścia podziemnego pod linią kolejową w miejscu obecnego przejazdu kolejowego w ul. Bugajskiej,
– budowę dróg rowerowych w ciągu DK-91 (DK-1) na przebudowywanym odcinku,
– budowę stanowiska do ważenia pojazdów z parkingiem i monitoringiem na wlocie do miasta,
– budowę drogowej stacji pomiarowej i meteo w ciągu DK-91 (DK-1),
– budowę oświetlenia ulicznego w ciągu DK-91 (DK-1),
– budowę nowego oświetlenia w nowym przebiegu DK-46.

Szacowana na etapie przygotowania wniosku wartość inwestycji to 269 mln zł, z czego dofinansowanie ma wynieść 250 mln. Rzeczywista kwota realizacji przedsięwzięcia (przygotowania projektu na bazie posiadanej przez Miejski Zarząd Dróg koncepcji oraz prac budowlanych)  zostanie określona w drodze przetargu.

Przewidywany we wniosku termin zakończenia tej inwestycji to koniec 2026 r.

foto/źródło: UM Częstochowy