FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

W określonych punktach na terenie Częstochowy będzie rozdawany jodek potasu. W razie zagrożenia radiacyjnego

Tabletki jodku potasu uzyskamy w wyznaczonych punktach dopiero po tym, jak Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podejmie decyzję o rozpoczęciu ich wydawania. Do tego momentu punkty są nieczynne – nie ma potrzeby udawania się do nich.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez organy administracji rządowej w obecnej chwili nie występuje zagrożenie radiacyjne, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Polską Agencję Atomistyki.

Należy podkreślić, że lekarze i specjaliści odradzają profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę.

Jeżeli zaistnieje konieczność wydawania tabletek jodku potasu, będzie odbywało się to w określonych punktach na terenie Częstochowy. Lista tych punktów znajduje się poniżej.

Zasady wydawania tabletek:

a) pełnoletni członek rodziny może pobrać tabletki jedynie dla siebie i osób tworzących gospodarstwo domowe – punkt ma prawo odmówić wydania tabletek w przypadku podejrzenia pobrania ich w nadmiernej ilości
b) nie obowiązuje rejonizacja (tabletki wydawane są wszystkim chętnym zgłaszającym się do punktów, w tym obcokrajowcom);
c) wydawanie tabletek dla poszczególnych osób nie jest ewidencjonowane (tzn. punkty nie sprawdzają nr PESEL, adresu zamieszkania czy podobnych danych);
d) tabletki wydawane są na podstawie ustnego oświadczenia osoby pobierającej;
e) tabletki wydawane są w ilości zgodnej z zalecanym dawkowaniem;
f) za właściwy sposób przyjęcia tabletki odpowiedzialna jest osoba ją przyjmująca, a w przypadku niepełnoletnich – ich rodzic lub opiekun prawny.

Wykaz punktów wydawania tabletek jodków potasu w Częstochowie:

Zakład Usług Zdrowotnych i Innych „Kiedrzyńska” ul. Kiedrzyńska 81a, NZOZ Przychodnia Lekarska Trzech Wieszczów” ul. Zana 6, „OLMED” Spółka z ograniczoną odpowiedzialności ul. Olsztyńska 68, NZOZ Przychodnia Lekarska „Nasze Zdrowie” ul. Orłowskiego 5, NZOZ Przychodnia Lekarska „Księżycowa” Spółka z o. o. ul. Księżycowa 5, NZOZ Przychodnia Lekarska „Rocha 250” Spółka z o. o. ul. Rocha 250, Przychodnia Rodzinna „EURO-MEDICUS” ul. Kopalniana 4, NZOZ Przychodnia Lekarska „NORD-MED” Spółka z o. o. ul. Michałowskiego 6, NZOZ Przychodnia NADRZECZNA Spółka z o. o. ul. Nadrzeczna 32a, NZOZ Przychodnia Lekarska „WRZOSOWIAK” Spółka z o. o. ul. Orkana 61/67A, Specjalistyczne Centrum Medyczne „SPEC-MED” Aleja Wolności 14, NZOZ Przychodnia Lekarska „EUROMED” ul. Wielkoborska 37/41, Przychodnia Rodzinna „EURO-MED” ul. 3-go Maja 16, NZOZ Przychodnia Lekarska „COMBI-MED” ul. Dekabrystów 17/19, Przychodnia Lekarska POŁUDNIE Sp. z o.o. ul. Mireckiego 29, NZOZ Przychodnia Lekarska „SANUS” ul. Kopernika 45, NZOZ Przychodnia Lekarska Piastowska-Med Sp. z o. o. ul. Piastowska 80/82, NZOZ Przychodnia Lekarska Cormed Sp. z o. o. Aleja Pokoju 3, „Nasza Przychodnia” Spółka z o. o. Aleja Wolności 46, Apteka przy Rondzie Aleja Wolności 68, Apteka ogólnodostępna ul. Okólna 113a, Apteka ogólnodostępna ul. Konarskiego 2/4, Apteka ogólnodostępna ul. Baczyńskiego 6, Apteka Słoneczna ul. Prądzyńskiego 1, Apteka Aronia ul. Bohaterów Katynia 25a/5, Apteka Panaceum ul. Mireckiego 29A, Apteka Kolorowa ul. Św. Rocha 250, Apteka Kolorowa ul. Orłowskiego 3, Apteka Bursztynowa al. NMP 24, Apteka Błękitna al. Wolności 34, Apteka Limonkowa al. Wyzwolenia 7, Apteka Złota ul. Kilińskiego 2/4, Apteka Koralowa ul. Warszawska 360, Apteka Oliwkowa ul. Piastowska 80/82.

foto/źródło: UM Częstochowy