FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miejsca

Nowa alejka pieszo – rowerowa w Parku Lisiniec

Powstała alejka pieszo – rowerowa łącząca ulicę Orawską ze ścieżką wokół zbiornika Adriatyk w Parku Lisiniec. Zadanie zrealizowano ze środków miasta w ramach budżetu obywatelskiego. Pomysł połączenia Orawskiej z alejką w Parku Lisiniec został zgłoszony do budżetu obywatelskiego i – dzięki głosom mieszkańców – wybrany do realizacji w tym roku.

Zakres wykonanych prac obejmował: drobne prace rozbiórkowe, niwelację terenu, wykonanie nawierzchni alejek z tłucznia dolomitowego (pow. 521,3 m2), montaż elementów małej architektury (13 słupków ma zabezpieczyć alejkę przed wjeżdżaniem na nią samochodami), wyrównanie i czyszczenie przylegającego terenu oraz odtworzenie trawników.
Wykonawcą zadania była częstochowska firma ITL, koszt realizacji wyniósł blisko 71 tys. zł.

foto/źródło: UM Częstochowa