FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Historia

196. rocznica połączenia starej i nowej Częstochowy

W tym roku przypada 196. rocznica połączenia dwóch organizmów miejskich osady przyklasztornej Nowa Częstochowa (Częstochówka) i Starej Częstochowy. Całość procesu, który to trwał od roku  1823 zakończył się wydaniem Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego w dniu 19 sierpnia 1826 r. Postanowienie to nadawało miastu Częstochowa prawa i przywileje przysługujące miastu wojewódzkiemu.

Prezydentem miasta, który to posiadał kompetencje szersze niż dotychczasowy burmistrz został  Józef Gąsiorowski. Połączenie Nowej i Starej Częstochowy i co za tym idzie powstanie dużego ośrodka miejskiego  miało znaczenie nie tylko administracyjne, ale również gospodarcze. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć było wytyczenie arterii komunikacyjnej pomiędzy kościołem parafialnym św. Zygmunta a Jasną Górą, trasa ta   stała się żywotną osią układu organizmu miejskiego.

Nazwa nowo powstałej ulicy ,, Panny Marii’’ występuje po raz pierwszy w roku 1827. Wzdłuż ulicy zasadzono topole, po kilku latach ulicę zaczęto nazywać ,,Alejami ulicy Panny Maryi’’,  później Alejami Najświętszej Marii Panny. Warto dodać, iż wówczas wykształcił się podział alei NMP, który to  funkcjonuje do dziś na I Aleję (od Placu Ignacego Daszyńskiego do wiaduktu kolejowego), II aleję (od mostu do placu Władysława Biegańskiego) i III Aleję (od placu Biegańskiego do Parków Jasnogórskich).

W połowie nowo wybudowanej arterii komunikacyjnej  w 1836 roku ulokowano Nowy Ratusz Miejski (obecnie Muzeum znajdujące się na placu Biegańskiego). Budowla ta została zwieńczona wieżą obserwacyjną strażacką oraz symbolizowała połączenie dwóch dotychczas odrębnych organizmów miejskich Starej i Nowej Częstochowy.

Nowo powstała oś komunikacyjna, wybudowana w formie nowoczesnego traktu przeznaczonego dla ruchu kołowego oraz pieszego, z dwoma szpalerami drzew, otworzyła perspektywę na wzgórze Jasnej Góry oraz na stare miasto. Połączenie w dniu 19 sierpnia 1826 r. dwóch ośrodków tj. osady przyklasztornej Nowa Częstochowa (Częstochówka) i Starej Częstochowy lokowanej w XIV w. dało impuls  do niebywałego rozkwitu miasta. Proces połączenia należy uznać za jedno z najważniejszych wydarzeń we współczesnych dziejach naszego miasta.

(MM)