FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miejsca

Dłuższa ścieżka zdrowia w Lasku Aniołowskim

Rekreacyjna ścieżka zdrowia w Lasku Aniołowskim w ramach Budżetu Obywatelskiego została poddana renowacji i wydłużona. Prace zostały wykonane jako realizacja zadania zgłoszonego w ramach miejskiego Budżetu Obywatelskiego, które dzięki głosom mieszkańców zostało zakwalifikowane do realizacji w 2022 r. Jego przedmiotem było wydłużenie istniejącej rekreacyjnej ścieżki zdrowia, renowacja elementów już istniejących, a także umieszczenie tabliczek informacyjno-ostrzegawczych.

Wartość prac opiewała na kwotę niespełna 50 tys. zł, a wykonawcą prac była firma CIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Prace zleciło – w imieniu miasta – Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.

Historia Lasku Aniołowskiego jako kompleksu zieleni miejskiej rozpoczęła się w 1960 r., kiedy to zapoczątkowano zalesienie byłego poligonu zlokalizowanego na tym rozległym terenie. Poligon, który powstał tu w latach międzywojennych, wyposażony w 1928 roku w strzelnicę, był wykorzystywany przez stacjonujący w Częstochowie 27. Pułk Piechoty i 7 Pułk Artylerii Lekkiej.
W okresie okupacji użytkowała go armia niemiecka, zaś po 1945 roku Ludowe Wojsko Polskie. Do grudnia 1995 roku teren był własnością Skarbu Państwa, potem stał się własnością Gminy Miasta Częstochowy. W czasie gruntownego oczyszczania tego terenu przeprowadzonego w lecie 2006 r. usunięto stamtąd 1119 pocisków artyleryjskich i granatów oraz 500 zapalników, pochodzących z okresu I i II wojny światowej.
Lasek Aniołowski został rekreacyjnie zagospodarowany przez miasto w latach 2007-2009, później kilkukrotnie uzupełniano oraz odnawiano jego infrastrukturę.

Dzięki swoim naturalnym walorom jest atrakcyjnym celem wycieczek i spacerów częstochowian. Obecnie ma charakter rozległego parku leśnego m.in. z ciekawym układem alejek spacerowych, ścieżką zdrowia, ławkami, koszami oraz przyrodniczą ścieżką edukacyjną.

foto/źródło: UM Częstochowa