FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać w Częstochowskim Centrum Świadczeń

Rządowy projekt ustawy o dodatku węglowym oczekuje na przyjęcie przez parlament i podpis Prezydenta RP, tym samym żadne wnioski od mieszkańców nie mogą być jeszcze przyjmowane. W związku z licznymi pytaniami o możliwość składania wniosków w sprawie dodatku węglowego częstochowski magistrat informuje, że przepisy z nim związane nie weszły w życie i są dopiero procedowane w Sejmie.

Zgodnie z założeniami – po wejściu w życie ustawy – wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla mieszkanek i mieszkańców Częstochowy będzie można składać w Częstochowskim Centrum Świadczeń, ul. Jana III Sobieskiego 15, 42-217 Częstochowa – osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznie poprzez platformę ePUAP. Wnioski będą przyjmowane dopiero po wejściu z życie ustawy.

Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić na stronie internetowej Sejmu RP:
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=F820B8392100CE0BC1258884006EF687

CCŚ będzie wypłacać dodatek węglowy wyłącznie osobom fizycznym. Na chwilę obecną nie ma zapisów w ustawie dotyczących dodatku węglowego regulujących wsparcie dla osób prawnych i innych jednostek.

foto/źródło: UM Częstochowa