FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Światowe Forum Miejskie z udziałem prezydenta Częstochowy

foto: UM Częstochowy

W Katowicach odbywa się właśnie Światowe Forum Miejskie (WUF). Reprezentujący Częstochowę prezydent Krzysztof Matyjaszczyk wziął udział w debacie poświęconej Krajowej Polityce Miejskiej oraz w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich, które znalazły się w programie wydarzenia.

11. Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum) to wydarzenie, które po raz pierwszy odbywa się w tej części Europy i gromadzi przedstawicieli miast, świata nauki i biznesu oraz organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematami miejskimi i zaangażowanych w kreowanie rozwoju miast.

Przez pięć dni trwania Forum – od 26 do 30 czerwca – można uczestniczyć nie tylko w licznych wydarzeniach głównego programu, ale także spotkać się we wspólnej przestrzeni, którą przygotowały organizacje samorządowe – Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich oraz Związek Miast Ukrainy. Samorządowcy poruszali takie tematy, jak planowanie przestrzenne, transport lokalny, środowisko miejskie  czy finansowanie rozwoju. Uczestnicy WUF mogą skorzystać z bogatego programu wypełnionego ciekawymi seminariami, wystąpieniami, briefingami i dyskusjami.

Częstochowa była aktywna 28 czerwca, kiedy członkowie ZMP spotkali się z przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz innych resortów. Ważnym punktem tego dnia była ceremonia poświęcona Planowi Działań dla Miast – tzw. WUF legacy (polskiemu dorobkowi WUF11). Nastąpiło podpisanie się miast pod Planem Działań dla Miast (PDM) i zostały wręczone miastom certyfikaty PDM – Modelowa lokalność.

Program „Plan Działań dla Miast” to instrument wdrożeniowy przewidziany w powstającej obecnie nowej Krajowej Polityce Miejskiej 2030. Ideą tego programu jest pomoc miastom w odpowiedzialnym i zrównoważonym rozwoju. Przewiduje on indywidualne wsparcie doradcze dla miast, które chcą realizować projekty dotyczące zrównoważonego rozwoju. Wypracowane zostaną też ogólne wskazówki dla mieszkańców dotyczące sposobów aktywnego udziału w rozwoju miasta, na przykład współzarządzania nim czy wpływania na jego przestrzeń.
Opracowany wspólnie z miastami „Plan Działań dla Miast” jest polską odpowiedzią na wyzwania związane z realizacją celów zrównoważonego rozwoju stawianych przez Agendę 2030.

foto/źródło: UM Częstochowy